Breadcrumbs

Chat Button by GetButton.io (ex. WhatsHelp)

COVID-19 Brasil: Protocolo tratamento precoce: https://auditasus.com.br/destaques/covid19-braasil/covid19-brasil-protocolo-tratamento-precoce

COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada UF.

   UF:     UF:     UF:     UF:     UF:     UF:  


COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada UF.
dataufóbitos p/ 100K hab.     óbitos registradospop. 2019
01/12/2020              PE94,5582 9.0379.557.071 hab.
01/12/2020              SP92,0968 42.29045.919.049 hab.
01/12/2020              Brasil82,0439 172.413210.147.125 hab.
01/12/2020              MG47,0692 9.96421.168.791 hab.
01/12/2020              RJ130,6752 22.56117.264.943 hab.
01/12/2020              AM118,0814 4.8944.144.597 hab.
01/12/2020              CE105,4305 9.6289.132.078 hab.
30/11/2020              PE94,5582 9.0379.557.071 hab.
30/11/2020              SP91,6721 42.09545.919.049 hab.
30/11/2020              Brasil81,8983 172.107210.147.125 hab.
30/11/2020              MG46,5874 9.86221.168.791 hab.
30/11/2020              RJ130,6752 22.56117.264.943 hab.
30/11/2020              AM118,0814 4.8944.144.597 hab.
30/11/2020              CE105,4305 9.6289.132.078 hab.
29/11/2020              PE94,4850 9.0309.557.071 hab.
29/11/2020              SP91,6308 42.07645.919.049 hab.
29/11/2020              Brasil81,7850 171.869210.147.125 hab.
29/11/2020              MG46,5874 9.86221.168.791 hab.
29/11/2020              RJ130,6752 22.56117.264.943 hab.
29/11/2020              AM117,8642 4.8854.144.597 hab.
29/11/2020              CE105,2005 9.6079.132.078 hab.
28/11/2020              PE94,3699 9.0199.557.071 hab.
28/11/2020              SP91,5698 42.04845.919.049 hab.
28/11/2020              Brasil81,7018 171.694210.147.125 hab.
28/11/2020              MG46,5874 9.86221.168.791 hab.
28/11/2020              RJ130,5477 22.53917.264.943 hab.
28/11/2020              AM117,6471 4.8764.144.597 hab.
28/11/2020              CE105,2005 9.6079.132.078 hab.
27/11/2020              PE94,1606 8.9999.557.071 hab.
27/11/2020              SP91,2518 41.90245.919.049 hab.
27/11/2020              Brasil81,3787 171.015210.147.125 hab.
27/11/2020              MG46,5874 9.86221.168.791 hab.
27/11/2020              RJ128,9086 22.25617.264.943 hab.
27/11/2020              AM117,4782 4.8694.144.597 hab.
27/11/2020              CE105,1020 9.5989.132.078 hab.
26/11/2020              PE94,0350 8.9879.557.071 hab.
26/11/2020              SP90,9709 41.77345.919.049 hab.
26/11/2020              Brasil81,1845 170.607210.147.125 hab.
26/11/2020              MG46,3843 9.81921.168.791 hab.
26/11/2020              RJ128,9086 22.25617.264.943 hab.
26/11/2020              AM117,1645 4.8564.144.597 hab.
26/11/2020              CE104,7406 9.5659.132.078 hab.
25/11/2020              PE93,8676 8.9719.557.071 hab.
25/11/2020              SP90,5963 41.60145.919.049 hab.
25/11/2020              Brasil80,9180 170.047210.147.125 hab.
25/11/2020              MG46,1717 9.77421.168.791 hab.
25/11/2020              RJ128,9086 22.25617.264.943 hab.
25/11/2020              AM116,4407 4.8264.144.597 hab.
25/11/2020              CE104,3793 9.5329.132.078 hab.
24/11/2020              PE93,6584 8.9519.557.071 hab.
24/11/2020              SP90,2784 41.45545.919.049 hab.
24/11/2020              Brasil80,6787 169.544210.147.125 hab.
24/11/2020              MG45,9213 9.72121.168.791 hab.
24/11/2020              RJ128,2425 22.14117.264.943 hab.
24/11/2020              AM116,2477 4.8184.144.597 hab.
24/11/2020              CE104,2698 9.5229.132.078 hab.
23/11/2020              PE93,3968 8.9269.557.071 hab.
23/11/2020              SP89,8886 41.27645.919.049 hab.
23/11/2020              Brasil80,3741 168.904210.147.125 hab.
23/11/2020              MG45,8788 9.71221.168.791 hab.
23/11/2020              RJ127,2752 21.97417.264.943 hab.
23/11/2020              AM115,7410 4.7974.144.597 hab.
23/11/2020              CE104,1822 9.5149.132.078 hab.
22/11/2020              PE93,3654 8.9239.557.071 hab.
22/11/2020              SP89,8690 41.26745.919.049 hab.
22/11/2020              Brasil80,2019 168.542210.147.125 hab.
22/11/2020              MG45,3781 9.60621.168.791 hab.
22/11/2020              RJ127,2752 21.97417.264.943 hab.
22/11/2020              AM115,3067 4.7794.144.597 hab.
22/11/2020              CE103,8646 9.4859.132.078 hab.
21/11/2020              PE93,3340 8.9209.557.071 hab.
21/11/2020              SP89,8450 41.25645.919.049 hab.
21/11/2020              Brasil80,1419 168.416210.147.125 hab.
21/11/2020              MG45,3781 9.60621.168.791 hab.
21/11/2020              RJ127,2578 21.97117.264.943 hab.
21/11/2020              AM115,1137 4.7714.144.597 hab.
21/11/2020              CE103,8865 9.4879.132.078 hab.
20/11/2020              PE93,1143 8.8999.557.071 hab.
20/11/2020              SP89,4487 41.07445.919.049 hab.
20/11/2020              Brasil79,9468 168.006210.147.125 hab.
20/11/2020              MG45,3781 9.60621.168.791 hab.
20/11/2020              RJ127,0667 21.93817.264.943 hab.
20/11/2020              AM114,8724 4.7614.144.597 hab.
20/11/2020              CE103,8865 9.4879.132.078 hab.
19/11/2020              PE93,0201 8.8909.557.071 hab.
19/11/2020              SP89,4487 41.07445.919.049 hab.
19/11/2020              Brasil78,8190 165.636210.147.125 hab.
19/11/2020              MG45,1891 9.56621.168.791 hab.
19/11/2020              RJ125,6766 21.69817.264.943 hab.
19/11/2020              AM114,3898 4.7414.144.597 hab.
19/11/2020              CE103,7332 9.4739.132.078 hab.
18/11/2020              PE92,8422 8.8739.557.071 hab.
18/11/2020              SP89,1285 40.92745.919.049 hab.
18/11/2020              Brasil78,5659 165.104210.147.125 hab.
18/11/2020              MG44,9860 9.52321.168.791 hab.
18/11/2020              RJ125,6766 21.69817.264.943 hab.
18/11/2020              AM114,0762 4.7284.144.597 hab.
18/11/2020              CE103,6565 9.4669.132.078 hab.
17/11/2020              PE92,6434 8.8549.557.071 hab.
17/11/2020              SP88,7409 40.74945.919.049 hab.
17/11/2020              Brasil78,2137 164.364210.147.125 hab.
17/11/2020              MG44,6364 9.44921.168.791 hab.
17/11/2020              RJ124,3792 21.47417.264.943 hab.
17/11/2020              AM113,9555 4.7234.144.597 hab.
17/11/2020              CE103,4594 9.4489.132.078 hab.
16/11/2020              PE92,4760 8.8389.557.071 hab.
16/11/2020              SP88,3641 40.57645.919.049 hab.
16/11/2020              Brasil77,7050 163.295210.147.125 hab.
16/11/2020              MG44,5703 9.43521.168.791 hab.
16/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
16/11/2020              AM113,3765 4.6994.144.597 hab.
16/11/2020              CE103,4047 9.4439.132.078 hab.
15/11/2020              PE92,3609 8.8279.557.071 hab.
15/11/2020              SP88,3380 40.56445.919.049 hab.
15/11/2020              Brasil77,3063 162.457210.147.125 hab.
15/11/2020              MG44,0554 9.32621.168.791 hab.
15/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
15/11/2020              AM113,3282 4.6974.144.597 hab.
15/11/2020              CE103,3609 9.4399.132.078 hab.
14/11/2020              PE92,2353 8.8159.557.071 hab.
14/11/2020              SP88,3054 40.54945.919.049 hab.
14/11/2020              Brasil77,2487 162.336210.147.125 hab.
14/11/2020              MG44,0554 9.32621.168.791 hab.
14/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
14/11/2020              AM113,2317 4.6934.144.597 hab.
14/11/2020              CE103,3609 9.4399.132.078 hab.
13/11/2020              PE92,1307 8.8059.557.071 hab.
13/11/2020              SP87,5497 40.20245.919.049 hab.
13/11/2020              Brasil77,0060 161.826210.147.125 hab.
13/11/2020              MG44,0554 9.32621.168.791 hab.
13/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
13/11/2020              AM112,9904 4.6834.144.597 hab.
13/11/2020              CE103,3171 9.4359.132.078 hab.
12/11/2020              PE92,0156 8.7949.557.071 hab.
12/11/2020              SP87,5497 40.20245.919.049 hab.
12/11/2020              Brasil76,7752 161.341210.147.125 hab.
12/11/2020              MG43,3657 9.18021.168.791 hab.
12/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
12/11/2020              AM112,9422 4.6814.144.597 hab.
12/11/2020              CE103,2623 9.4309.132.078 hab.
11/11/2020              PE91,7959 8.7739.557.071 hab.
11/11/2020              SP86,9072 39.90745.919.049 hab.
11/11/2020              Brasil76,4407 160.638210.147.125 hab.
11/11/2020              MG43,0964 9.12321.168.791 hab.
11/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
11/11/2020              AM112,3149 4.6554.144.597 hab.
11/11/2020              CE103,1309 9.4189.132.078 hab.
10/11/2020              PE91,6912 8.7639.557.071 hab.
10/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
10/11/2020              Brasil76,2123 160.158210.147.125 hab.
10/11/2020              MG43,0964 9.12321.168.791 hab.
10/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
10/11/2020              AM112,1942 4.6504.144.597 hab.
10/11/2020              CE103,1090 9.4169.132.078 hab.
09/11/2020              PE91,4506 8.7409.557.071 hab.
09/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
09/11/2020              Brasil76,1157 159.955210.147.125 hab.
09/11/2020              MG43,1011 9.12421.168.791 hab.
09/11/2020              RJ121,0835 20.90517.264.943 hab.
09/11/2020              AM112,0494 4.6444.144.597 hab.
09/11/2020              CE103,0105 9.4079.132.078 hab.
08/11/2020              PE91,3669 8.7329.557.071 hab.
08/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
08/11/2020              Brasil76,0248 159.764210.147.125 hab.
08/11/2020              MG43,0822 9.12021.168.791 hab.
08/11/2020              RJ120,7591 20.84917.264.943 hab.
08/11/2020              AM111,5910 4.6254.144.597 hab.
08/11/2020              CE102,9557 9.4029.132.078 hab.
07/11/2020              PE91,2831 8.7249.557.071 hab.
07/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
07/11/2020              Brasil75,9301 159.565210.147.125 hab.
07/11/2020              MG43,0822 9.12021.168.791 hab.
07/11/2020              RJ120,7591 20.84917.264.943 hab.
07/11/2020              AM111,5186 4.6224.144.597 hab.
07/11/2020              CE102,8791 9.3959.132.078 hab.
06/11/2020              PE91,1471 8.7119.557.071 hab.
06/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
06/11/2020              Brasil75,8639 159.426210.147.125 hab.
06/11/2020              MG43,0822 9.12021.168.791 hab.
06/11/2020              RJ120,7591 20.84917.264.943 hab.
06/11/2020              AM111,1567 4.6074.144.597 hab.
06/11/2020              CE102,8572 9.3939.132.078 hab.
05/11/2020              PE90,8960 8.6879.557.071 hab.
05/11/2020              SP86,4935 39.71745.919.049 hab.
05/11/2020              Brasil75,7426 159.171210.147.125 hab.
05/11/2020              MG42,7468 9.04921.168.791 hab.
05/11/2020              RJ120,7591 20.84917.264.943 hab.
05/11/2020              AM111,1567 4.6074.144.597 hab.
05/11/2020              CE102,8462 9.3929.132.078 hab.
04/11/2020              PE90,6867 8.6679.557.071 hab.
04/11/2020              SP86,1276 39.54945.919.049 hab.
04/11/2020              Brasil75,4752 158.609210.147.125 hab.
04/11/2020              MG42,4729 8.99121.168.791 hab.
04/11/2020              RJ120,2378 20.75917.264.943 hab.
04/11/2020              AM110,6983 4.5884.144.597 hab.
04/11/2020              CE102,7695 9.3859.132.078 hab.
03/11/2020              PE90,4356 8.6439.557.071 hab.
03/11/2020              SP85,7247 39.36445.919.049 hab.
03/11/2020              Brasil75,1916 158.013210.147.125 hab.
03/11/2020              MG42,3831 8.97221.168.791 hab.
03/11/2020              RJ119,6123 20.65117.264.943 hab.
03/11/2020              AM110,3364 4.5734.144.597 hab.
03/11/2020              CE102,5505 9.3659.132.078 hab.
02/11/2020              PE90,3833 8.6389.557.071 hab.
02/11/2020              SP85,6855 39.34645.919.049 hab.
02/11/2020              Brasil74,9922 157.594210.147.125 hab.
02/11/2020              MG41,7548 8.83921.168.791 hab.
02/11/2020              RJ119,3806 20.61117.264.943 hab.
02/11/2020              AM110,1433 4.5654.144.597 hab.
02/11/2020              CE102,5177 9.3629.132.078 hab.
01/11/2020              PE90,3205 8.6329.557.071 hab.
01/11/2020              SP85,6093 39.31145.919.049 hab.
01/11/2020              Brasil74,9022 157.405210.147.125 hab.
01/11/2020              MG41,7548 8.83921.168.791 hab.
01/11/2020              RJ119,3806 20.61117.264.943 hab.
01/11/2020              AM109,9021 4.5554.144.597 hab.
01/11/2020              CE102,4958 9.3609.132.078 hab.
31/10/2020              PE90,2682 8.6279.557.071 hab.
31/10/2020              SP85,6093 39.31145.919.049 hab.
31/10/2020              Brasil74,8342 157.262210.147.125 hab.
31/10/2020              MG41,7548 8.83921.168.791 hab.
31/10/2020              RJ119,3169 20.60017.264.943 hab.
31/10/2020              AM109,6125 4.5434.144.597 hab.
31/10/2020              CE102,4191 9.3539.132.078 hab.
30/10/2020              PE90,0799 8.6099.557.071 hab.
30/10/2020              SP85,4873 39.25545.919.049 hab.
30/10/2020              Brasil74,7086 156.998210.147.125 hab.
30/10/2020              MG41,7548 8.83921.168.791 hab.
30/10/2020              RJ119,1142 20.56517.264.943 hab.
30/10/2020              AM109,2506 4.5284.144.597 hab.
30/10/2020              CE102,3206 9.3449.132.078 hab.
29/10/2020              PE89,9752 8.5999.557.071 hab.
29/10/2020              SP85,1912 39.11945.919.049 hab.
29/10/2020              Brasil74,5011 156.562210.147.125 hab.
29/10/2020              MG41,7548 8.83921.168.791 hab.
29/10/2020              RJ118,5176 20.46217.264.943 hab.
29/10/2020              AM108,9611 4.5164.144.597 hab.
29/10/2020              CE102,2220 9.3359.132.078 hab.
28/10/2020              PE89,8497 8.5879.557.071 hab.
28/10/2020              SP84,9473 39.00745.919.049 hab.
28/10/2020              Brasil74,2551 156.045210.147.125 hab.
28/10/2020              MG41,5470 8.79521.168.791 hab.
28/10/2020              RJ118,0195 20.37617.264.943 hab.
28/10/2020              AM108,3579 4.4914.144.597 hab.
28/10/2020              CE102,1235 9.3269.132.078 hab.
27/10/2020              PE89,7241 8.5759.557.071 hab.
27/10/2020              SP84,6816 38.88545.919.049 hab.
27/10/2020              Brasil74,0214 155.554210.147.125 hab.
27/10/2020              MG41,1596 8.71321.168.791 hab.
27/10/2020              RJ117,5329 20.29217.264.943 hab.
27/10/2020              AM108,0442 4.4784.144.597 hab.
27/10/2020              CE102,0906 9.3239.132.078 hab.
26/10/2020              PE89,6090 8.5649.557.071 hab.
26/10/2020              SP84,3941 38.75345.919.049 hab.
26/10/2020              Brasil73,7911 155.070210.147.125 hab.
26/10/2020              MG41,1124 8.70321.168.791 hab.
26/10/2020              RJ117,0753 20.21317.264.943 hab.
26/10/2020              AM107,6099 4.4604.144.597 hab.
26/10/2020              CE101,7621 9.2939.132.078 hab.
25/10/2020              PE89,4834 8.5529.557.071 hab.
25/10/2020              SP84,3811 38.74745.919.049 hab.
25/10/2020              Brasil73,6060 154.681210.147.125 hab.
25/10/2020              MG40,6825 8.61221.168.791 hab.
25/10/2020              RJ116,8321 20.17117.264.943 hab.
25/10/2020              AM107,2721 4.4464.144.597 hab.
25/10/2020              CE101,3898 9.2599.132.078 hab.
24/10/2020              PE89,3788 8.5429.557.071 hab.
24/10/2020              SP84,3353 38.72645.919.049 hab.
24/10/2020              Brasil73,5356 154.533210.147.125 hab.
24/10/2020              MG40,6825 8.61221.168.791 hab.
24/10/2020              RJ116,8321 20.17117.264.943 hab.
24/10/2020              AM106,9585 4.4334.144.597 hab.
24/10/2020              CE101,2693 9.2489.132.078 hab.
23/10/2020              PE89,2637 8.5319.557.071 hab.
23/10/2020              SP84,0783 38.60845.919.049 hab.
23/10/2020              Brasil73,3804 154.207210.147.125 hab.
23/10/2020              MG40,6825 8.61221.168.791 hab.
23/10/2020              RJ116,5077 20.11517.264.943 hab.
23/10/2020              AM106,7896 4.4264.144.597 hab.
23/10/2020              CE101,2365 9.2459.132.078 hab.
22/10/2020              PE89,2218 8.5279.557.071 hab.
22/10/2020              SP83,8040 38.48245.919.049 hab.
22/10/2020              Brasil73,1206 153.661210.147.125 hab.
22/10/2020              MG40,3801 8.54821.168.791 hab.
22/10/2020              RJ115,9633 20.02117.264.943 hab.
22/10/2020              AM106,0658 4.3964.144.597 hab.
22/10/2020              CE101,2146 9.2439.132.078 hab.
21/10/2020              PE89,1381 8.5199.557.071 hab.
21/10/2020              SP83,5622 38.37145.919.049 hab.
21/10/2020              Brasil72,8565 153.106210.147.125 hab.
21/10/2020              MG40,0636 8.48121.168.791 hab.
21/10/2020              RJ115,5231 19.94517.264.943 hab.
21/10/2020              AM105,4626 4.3714.144.597 hab.
21/10/2020              CE101,2146 9.2439.132.078 hab.
20/10/2020              PE88,9917 8.5059.557.071 hab.
20/10/2020              SP83,2900 38.24645.919.049 hab.
20/10/2020              Brasil72,5686 152.501210.147.125 hab.
20/10/2020              MG39,7330 8.41121.168.791 hab.
20/10/2020              RJ114,8917 19.83617.264.943 hab.
20/10/2020              AM105,2695 4.3634.144.597 hab.
20/10/2020              CE101,0394 9.2279.132.078 hab.
19/10/2020              PE88,8347 8.4909.557.071 hab.
19/10/2020              SP82,7978 38.02045.919.049 hab.
19/10/2020              Brasil72,3050 151.947210.147.125 hab.
19/10/2020              MG39,5913 8.38121.168.791 hab.
19/10/2020              RJ114,5095 19.77017.264.943 hab.
19/10/2020              AM104,9559 4.3504.144.597 hab.
19/10/2020              CE100,9299 9.2179.132.078 hab.
18/10/2020              PE88,8033 8.4879.557.071 hab.
18/10/2020              SP82,7978 38.02045.919.049 hab.
18/10/2020              Brasil72,1294 151.578210.147.125 hab.
18/10/2020              MG39,1000 8.27721.168.791 hab.
18/10/2020              RJ114,4805 19.76517.264.943 hab.
18/10/2020              AM104,5216 4.3324.144.597 hab.
18/10/2020              CE100,8532 9.2109.132.078 hab.
17/10/2020              PE88,2906 8.4389.557.071 hab.
17/10/2020              SP82,7369 37.99245.919.049 hab.
17/10/2020              Brasil72,0057 151.318210.147.125 hab.
17/10/2020              MG39,1000 8.27721.168.791 hab.
17/10/2020              RJ114,1909 19.71517.264.943 hab.
17/10/2020              AM104,3527 4.3254.144.597 hab.
17/10/2020              CE100,8204 9.2079.132.078 hab.
16/10/2020              PE88,2906 8.4389.557.071 hab.
16/10/2020              SP81,7547 37.54145.919.049 hab.
16/10/2020              Brasil71,7092 150.695210.147.125 hab.
16/10/2020              MG39,1000 8.27721.168.791 hab.
16/10/2020              RJ113,8376 19.65417.264.943 hab.
16/10/2020              AM103,8701 4.3054.144.597 hab.
16/10/2020              CE100,7656 9.2029.132.078 hab.
15/10/2020              PE88,2906 8.4389.557.071 hab.
15/10/2020              SP81,7547 37.54145.919.049 hab.
15/10/2020              Brasil71,5094 150.275210.147.125 hab.
15/10/2020              MG38,7315 8.19921.168.791 hab.
15/10/2020              RJ113,2642 19.55517.264.943 hab.
15/10/2020              AM103,4841 4.2894.144.597 hab.
15/10/2020              CE100,7328 9.1999.132.078 hab.
14/10/2020              PE88,2906 8.4389.557.071 hab.
14/10/2020              SP81,7547 37.54145.919.049 hab.
14/10/2020              Brasil71,1977 149.620210.147.125 hab.
14/10/2020              MG38,2780 8.10321.168.791 hab.
14/10/2020              RJ112,5981 19.44017.264.943 hab.
14/10/2020              AM102,9774 4.2684.144.597 hab.
14/10/2020              CE100,0867 9.1409.132.078 hab.
13/10/2020              PE88,0709 8.4179.557.071 hab.
13/10/2020              SP81,2603 37.31445.919.049 hab.
13/10/2020              Brasil70,8846 148.962210.147.125 hab.
13/10/2020              MG38,1599 8.07821.168.791 hab.
13/10/2020              RJ111,9957 19.33617.264.943 hab.
13/10/2020              AM102,6396 4.2544.144.597 hab.
13/10/2020              CE100,0867 9.1409.132.078 hab.
12/10/2020              PE88,0395 8.4149.557.071 hab.
12/10/2020              SP81,1841 37.27945.919.049 hab.
12/10/2020              Brasil70,7313 148.640210.147.125 hab.
12/10/2020              MG38,0890 8.06321.168.791 hab.
12/10/2020              RJ111,8567 19.31217.264.943 hab.
12/10/2020              AM102,4707 4.2474.144.597 hab.
12/10/2020              CE100,0319 9.1359.132.078 hab.
11/10/2020              PE88,0081 8.4119.557.071 hab.
11/10/2020              SP81,1340 37.25645.919.049 hab.
11/10/2020              Brasil70,5895 148.342210.147.125 hab.
11/10/2020              MG37,4513 7.92821.168.791 hab.
11/10/2020              RJ111,8335 19.30817.264.943 hab.
11/10/2020              AM102,2777 4.2394.144.597 hab.
11/10/2020              CE100,0210 9.1349.132.078 hab.
10/10/2020              PE87,9767 8.4089.557.071 hab.
10/10/2020              SP81,0622 37.22345.919.049 hab.
10/10/2020              Brasil70,4953 148.144210.147.125 hab.
10/10/2020              MG37,4513 7.92821.168.791 hab.
10/10/2020              RJ111,6945 19.28417.264.943 hab.
10/10/2020              AM102,1812 4.2354.144.597 hab.
10/10/2020              CE100,0100 9.1339.132.078 hab.
09/10/2020              CE99,9662 9.1299.132.078 hab.
09/10/2020              PE87,8616 8.3979.557.071 hab.
09/10/2020              SP80,7246 37.06845.919.049 hab.
09/10/2020              Brasil70,2850 147.702210.147.125 hab.
09/10/2020              MG37,4513 7.92821.168.791 hab.
09/10/2020              RJ111,3354 19.22217.264.943 hab.
09/10/2020              AM101,8916 4.2234.144.597 hab.
08/10/2020              CE99,9115 9.1249.132.078 hab.
08/10/2020              PE87,7570 8.3879.557.071 hab.
08/10/2020              SP80,3239 36.88445.919.049 hab.
08/10/2020              Brasil69,9914 147.085210.147.125 hab.
08/10/2020              MG37,0073 7.83421.168.791 hab.
08/10/2020              RJ110,6867 19.11017.264.943 hab.
08/10/2020              AM101,6986 4.2154.144.597 hab.
07/10/2020              CE99,6925 9.1049.132.078 hab.
07/10/2020              PE87,6733 8.3799.557.071 hab.
07/10/2020              SP79,4659 36.49045.919.049 hab.
07/10/2020              Brasil69,5555 146.169210.147.125 hab.
07/10/2020              MG36,6057 7.74921.168.791 hab.
07/10/2020              RJ109,8700 18.96917.264.943 hab.
07/10/2020              AM101,3850 4.2024.144.597 hab.
06/10/2020              CE99,5392 9.0909.132.078 hab.
06/10/2020              PE87,4326 8.3569.557.071 hab.
06/10/2020              SP79,4659 36.49045.919.049 hab.
06/10/2020              Brasil69,2900 145.611210.147.125 hab.
06/10/2020              MG35,8735 7.59421.168.791 hab.
06/10/2020              RJ109,3719 18.88317.264.943 hab.
06/10/2020              AM101,1678 4.1934.144.597 hab.
05/10/2020              CE99,2873 9.0679.132.078 hab.
05/10/2020              PE87,2652 8.3409.557.071 hab.
05/10/2020              SP78,6950 36.13645.919.049 hab.
05/10/2020              Brasil68,9060 144.804210.147.125 hab.
05/10/2020              MG35,8735 7.59421.168.791 hab.
05/10/2020              RJ108,7753 18.78017.264.943 hab.
05/10/2020              AM100,9748 4.1854.144.597 hab.
04/10/2020              CE99,1450 9.0549.132.078 hab.
04/10/2020              PE87,1919 8.3339.557.071 hab.
04/10/2020              SP78,6950 36.13645.919.049 hab.
04/10/2020              Brasil68,6771 144.323210.147.125 hab.
04/10/2020              MG35,1508 7.44121.168.791 hab.
04/10/2020              RJ108,5957 18.74917.264.943 hab.
04/10/2020              AM100,7576 4.1764.144.597 hab.
03/10/2020              CE99,1121 9.0519.132.078 hab.
03/10/2020              PE87,0350 8.3189.557.071 hab.
03/10/2020              SP78,6950 36.13645.919.049 hab.
03/10/2020              Brasil68,5833 144.126210.147.125 hab.
03/10/2020              MG35,1508 7.44121.168.791 hab.
03/10/2020              RJ108,5957 18.74917.264.943 hab.
03/10/2020              AM100,5887 4.1694.144.597 hab.
02/10/2020              CE99,0683 9.0479.132.078 hab.
02/10/2020              PE86,8362 8.2999.557.071 hab.
02/10/2020              SP78,3030 35.95645.919.049 hab.
02/10/2020              Brasil68,3483 143.632210.147.125 hab.
02/10/2020              MG35,1508 7.44121.168.791 hab.
02/10/2020              RJ108,1092 18.66517.264.943 hab.
02/10/2020              AM100,4198 4.1624.144.597 hab.
01/10/2020              CE99,0683 9.0479.132.078 hab.
01/10/2020              PE86,6269 8.2799.557.071 hab.
01/10/2020              SP77,9719 35.80445.919.049 hab.
01/10/2020              Brasil68,0466 142.998210.147.125 hab.
01/10/2020              MG34,8437 7.37621.168.791 hab.
01/10/2020              RJ107,5416 18.56717.264.943 hab.
01/10/2020              AM100,3475 4.1594.144.597 hab.
30/09/2020              CE98,4879 8.9949.132.078 hab.
30/09/2020              AM97,5245 4.0424.144.597 hab.
30/09/2020              PE86,3339 8.2519.557.071 hab.
30/09/2020              SP77,5756 35.62245.919.049 hab.
30/09/2020              Brasil67,6435 142.151210.147.125 hab.
30/09/2020              MG34,4941 7.30221.168.791 hab.
30/09/2020              RJ107,0782 18.48717.264.943 hab.
29/09/2020              CE98,0828 8.9579.132.078 hab.
29/09/2020              AM97,3556 4.0354.144.597 hab.
29/09/2020              PE86,0305 8.2229.557.071 hab.
29/09/2020              SP77,0725 35.39145.919.049 hab.
29/09/2020              Brasil67,2447 141.313210.147.125 hab.
29/09/2020              MG34,0170 7.20121.168.791 hab.
29/09/2020              RJ106,5048 18.38817.264.943 hab.
28/09/2020              CE97,9842 8.9489.132.078 hab.
28/09/2020              AM97,2591 4.0314.144.597 hab.
28/09/2020              PE85,6957 8.1909.557.071 hab.
28/09/2020              SP76,4933 35.12545.919.049 hab.
28/09/2020              Brasil66,8545 140.493210.147.125 hab.
28/09/2020              MG33,9273 7.18221.168.791 hab.
28/09/2020              RJ105,9430 18.29117.264.943 hab.
27/09/2020              CE97,6886 8.9219.132.078 hab.
27/09/2020              AM97,1626 4.0274.144.597 hab.
27/09/2020              PE85,5282 8.1749.557.071 hab.
27/09/2020              SP76,4562 35.10845.919.049 hab.
27/09/2020              Brasil66,6080 139.975210.147.125 hab.
27/09/2020              MG33,0628 6.99921.168.791 hab.
27/09/2020              RJ105,8677 18.27817.264.943 hab.
26/09/2020              CE97,6557 8.9189.132.078 hab.
26/09/2020              AM97,0420 4.0224.144.597 hab.
26/09/2020              PE85,3399 8.1569.557.071 hab.
26/09/2020              SP76,3582 35.06345.919.049 hab.
26/09/2020              Brasil66,4777 139.701210.147.125 hab.
26/09/2020              MG33,0628 6.99921.168.791 hab.
26/09/2020              RJ105,6881 18.24717.264.943 hab.
25/09/2020              CE97,5134 8.9059.132.078 hab.
25/09/2020              AM96,5111 4.0004.144.597 hab.
25/09/2020              PE85,0574 8.1299.557.071 hab.
25/09/2020              SP75,9532 34.87745.919.049 hab.
25/09/2020              Brasil66,1921 139.101210.147.125 hab.
25/09/2020              MG33,0628 6.99921.168.791 hab.
25/09/2020              RJ105,2189 18.16617.264.943 hab.
24/09/2020              CE97,3600 8.8919.132.078 hab.
24/09/2020              AM96,3181 3.9924.144.597 hab.
24/09/2020              PE84,8586 8.1109.557.071 hab.
24/09/2020              SP75,5176 34.67745.919.049 hab.
24/09/2020              Brasil65,8096 138.297210.147.125 hab.
24/09/2020              MG32,7179 6.92621.168.791 hab.
24/09/2020              RJ104,4718 18.03717.264.943 hab.
23/09/2020              CE97,1958 8.8769.132.078 hab.
23/09/2020              AM96,1251 3.9844.144.597 hab.
23/09/2020              PE84,5970 8.0859.557.071 hab.
23/09/2020              SP75,1147 34.49245.919.049 hab.
23/09/2020              Brasil65,3894 137.414210.147.125 hab.
23/09/2020              MG32,3117 6.84021.168.791 hab.
23/09/2020              RJ103,0875 17.79817.264.943 hab.
22/09/2020              CE96,9111 8.8509.132.078 hab.
22/09/2020              AM95,7149 3.9674.144.597 hab.
22/09/2020              PE84,2831 8.0559.557.071 hab.
22/09/2020              SP74,6226 34.26645.919.049 hab.
22/09/2020              Brasil64,9996 136.595210.147.125 hab.
22/09/2020              MG31,5086 6.67021.168.791 hab.
22/09/2020              RJ103,0875 17.79817.264.943 hab.
21/09/2020              CE96,7359 8.8349.132.078 hab.
21/09/2020              AM95,6425 3.9644.144.597 hab.
21/09/2020              PE83,9692 8.0259.557.071 hab.
21/09/2020              SP74,0085 33.98445.919.049 hab.
21/09/2020              Brasil64,6575 135.876210.147.125 hab.
21/09/2020              MG31,5086 6.67021.168.791 hab.
21/09/2020              RJ102,6762 17.72717.264.943 hab.
20/09/2020              CE96,5278 8.8159.132.078 hab.
20/09/2020              AM95,5219 3.9594.144.597 hab.
20/09/2020              PE83,8750 8.0169.557.071 hab.
20/09/2020              SP73,9388 33.95245.919.049 hab.
20/09/2020              Brasil64,3725 135.277210.147.125 hab.
20/09/2020              MG30,7811 6.51621.168.791 hab.
20/09/2020              RJ102,3866 17.67717.264.943 hab.
19/09/2020              CE96,3745 8.8019.132.078 hab.
19/09/2020              AM95,4495 3.9564.144.597 hab.
19/09/2020              PE83,7495 8.0049.557.071 hab.
19/09/2020              SP73,8843 33.92745.919.049 hab.
19/09/2020              Brasil64,2492 135.018210.147.125 hab.
19/09/2020              MG30,7811 6.51621.168.791 hab.
19/09/2020              RJ102,1376 17.63417.264.943 hab.
18/09/2020              CE96,3088 8.7959.132.078 hab.
18/09/2020              AM95,3048 3.9504.144.597 hab.
18/09/2020              PE83,4042 7.9719.557.071 hab.
18/09/2020              SP73,3421 33.67845.919.049 hab.
18/09/2020              Brasil63,9732 134.438210.147.125 hab.
18/09/2020              MG30,7811 6.51621.168.791 hab.
18/09/2020              RJ101,7958 17.57517.264.943 hab.
17/09/2020              CE96,1555 8.7819.132.078 hab.
17/09/2020              AM94,8463 3.9314.144.597 hab.
17/09/2020              PE83,2263 7.9549.557.071 hab.
17/09/2020              SP72,8934 33.47245.919.049 hab.
17/09/2020              Brasil63,5364 133.520210.147.125 hab.
17/09/2020              MG30,0631 6.36421.168.791 hab.
17/09/2020              RJ101,0892 17.45317.264.943 hab.
16/09/2020              CE95,9693 8.7649.132.078 hab.
16/09/2020              AM94,5809 3.9204.144.597 hab.
16/09/2020              PE83,0066 7.9339.557.071 hab.
16/09/2020              SP72,4165 33.25345.919.049 hab.
16/09/2020              Brasil63,1852 132.782210.147.125 hab.
16/09/2020              MG30,0631 6.36421.168.791 hab.
16/09/2020              RJ100,4463 17.34217.264.943 hab.
15/09/2020              RJ99,5080 17.18017.264.943 hab.
15/09/2020              CE95,8051 8.7499.132.078 hab.
15/09/2020              AM94,2673 3.9074.144.597 hab.
15/09/2020              PE82,8077 7.9149.557.071 hab.
15/09/2020              SP71,7850 32.96345.919.049 hab.
15/09/2020              Brasil62,7503 131.868210.147.125 hab.
15/09/2020              MG29,6379 6.27421.168.791 hab.
14/09/2020              RJ98,4828 17.00317.264.943 hab.
14/09/2020              CE95,2466 8.6989.132.078 hab.
14/09/2020              AM94,0501 3.8984.144.597 hab.
14/09/2020              PE82,5357 7.8889.557.071 hab.
14/09/2020              SP71,0859 32.64245.919.049 hab.
14/09/2020              Brasil62,2435 130.803210.147.125 hab.
14/09/2020              MG29,4395 6.23221.168.791 hab.
13/09/2020              RJ98,4075 16.99017.264.943 hab.
13/09/2020              CE95,1152 8.6869.132.078 hab.
13/09/2020              AM93,9053 3.8924.144.597 hab.
13/09/2020              PE82,3892 7.8749.557.071 hab.
13/09/2020              SP71,0075 32.60645.919.049 hab.
13/09/2020              Brasil61,9637 130.215210.147.125 hab.
13/09/2020              MG28,6270 6.06021.168.791 hab.
12/09/2020              RJ98,3785 16.98517.264.943 hab.
12/09/2020              CE95,1043 8.6859.132.078 hab.
12/09/2020              AM93,8088 3.8884.144.597 hab.
12/09/2020              PE82,1590 7.8529.557.071 hab.
12/09/2020              SP70,9226 32.56745.919.049 hab.
12/09/2020              Brasil61,8095 129.891210.147.125 hab.
12/09/2020              MG28,6270 6.06021.168.791 hab.
11/09/2020              RJ97,7877 16.88317.264.943 hab.
11/09/2020              CE95,0824 8.6839.132.078 hab.
11/09/2020              AM93,6882 3.8834.144.597 hab.
11/09/2020              PE81,7928 7.8179.557.071 hab.
11/09/2020              SP70,4239 32.33845.919.049 hab.
11/09/2020              Brasil61,5011 129.243210.147.125 hab.
11/09/2020              MG28,6270 6.06021.168.791 hab.
10/09/2020              RJ97,7182 16.87117.264.943 hab.
10/09/2020              CE94,7977 8.6579.132.078 hab.
10/09/2020              AM93,4710 3.8744.144.597 hab.
10/09/2020              PE81,5312 7.7929.557.071 hab.
10/09/2020              SP69,9143 32.10445.919.049 hab.
10/09/2020              Brasil61,1076 128.416210.147.125 hab.
10/09/2020              MG28,1310 5.95521.168.791 hab.
09/09/2020              RJ97,1332 16.77017.264.943 hab.
09/09/2020              CE94,5458 8.6349.132.078 hab.
09/09/2020              AM93,2056 3.8634.144.597 hab.
09/09/2020              PE81,2382 7.7649.557.071 hab.
09/09/2020              SP69,2980 31.82145.919.049 hab.
09/09/2020              Brasil60,6632 127.482210.147.125 hab.
09/09/2020              MG27,7861 5.88221.168.791 hab.
08/09/2020              RJ96,4150 16.64617.264.943 hab.
08/09/2020              CE94,0421 8.5889.132.078 hab.
08/09/2020              AM93,0126 3.8554.144.597 hab.
08/09/2020              PE80,9976 7.7419.557.071 hab.
08/09/2020              SP68,4465 31.43045.919.049 hab.
08/09/2020              Brasil60,1216 126.344210.147.125 hab.
08/09/2020              MG27,5121 5.82421.168.791 hab.
07/09/2020              RJ96,1080 16.59317.264.943 hab.
07/09/2020              CE93,8121 8.5679.132.078 hab.
07/09/2020              AM92,8678 3.8494.144.597 hab.
07/09/2020              PE80,7883 7.7219.557.071 hab.
07/09/2020              SP68,2788 31.35345.919.049 hab.
07/09/2020              Brasil59,8842 125.845210.147.125 hab.
07/09/2020              MG27,3893 5.79821.168.791 hab.
06/09/2020              RJ95,9632 16.56817.264.943 hab.
06/09/2020              CE93,8012 8.5669.132.078 hab.
06/09/2020              AM92,8196 3.8474.144.597 hab.
06/09/2020              PE80,2547 7.6709.557.071 hab.
06/09/2020              SP68,2788 31.35345.919.049 hab.
06/09/2020              Brasil59,6677 125.390210.147.125 hab.
06/09/2020              MG26,7138 5.65521.168.791 hab.
05/09/2020              RJ95,7199 16.52617.264.943 hab.
05/09/2020              CE93,7902 8.5659.132.078 hab.
05/09/2020              AM92,6748 3.8414.144.597 hab.
05/09/2020              PE80,2547 7.6709.557.071 hab.
05/09/2020              SP68,1917 31.31345.919.049 hab.
05/09/2020              Brasil59,5444 125.131210.147.125 hab.
05/09/2020              MG26,7138 5.65521.168.791 hab.
04/09/2020              RJ95,3782 16.46717.264.943 hab.
04/09/2020              CE93,7683 8.5639.132.078 hab.
04/09/2020              AM92,5059 3.8344.144.597 hab.
04/09/2020              PE79,9931 7.6459.557.071 hab.
04/09/2020              SP67,7082 31.09145.919.049 hab.
04/09/2020              Brasil59,2670 124.548210.147.125 hab.
04/09/2020              MG26,7138 5.65521.168.791 hab.
03/09/2020              RJ94,9554 16.39417.264.943 hab.
03/09/2020              CE93,4288 8.5329.132.078 hab.
03/09/2020              AM92,3612 3.8284.144.597 hab.
03/09/2020              PE79,7210 7.6199.557.071 hab.
03/09/2020              SP67,3032 30.90545.919.049 hab.
03/09/2020              Brasil58,8720 123.718210.147.125 hab.
03/09/2020              MG26,1706 5.54021.168.791 hab.
02/09/2020              RJ94,4978 16.31517.264.943 hab.
02/09/2020              CE92,8704 8.4819.132.078 hab.
02/09/2020              AM92,1440 3.8194.144.597 hab.
02/09/2020              PE79,4281 7.5919.557.071 hab.
02/09/2020              SP66,7979 30.67345.919.049 hab.
02/09/2020              Brasil58,4480 122.827210.147.125 hab.
02/09/2020              MG25,7643 5.45421.168.791 hab.
01/09/2020              RJ93,9302 16.21717.264.943 hab.
01/09/2020              CE92,6295 8.4599.132.078 hab.
01/09/2020              AM88,3318 3.6614.144.597 hab.
01/09/2020              PE78,9886 7.5499.557.071 hab.
01/09/2020              SP66,1490 30.37545.919.049 hab.
01/09/2020              Brasil57,8922 121.659210.147.125 hab.
01/09/2020              MG25,0982 5.31321.168.791 hab.
31/08/2020              RJ93,0498 16.06517.264.943 hab.
31/08/2020              CE91,8082 8.3849.132.078 hab.
31/08/2020              AM88,0423 3.6494.144.597 hab.
31/08/2020              PE78,7689 7.5289.557.071 hab.
31/08/2020              SP65,3628 30.01445.919.049 hab.
31/08/2020              Brasil57,3483 120.516210.147.125 hab.
31/08/2020              MG24,9612 5.28421.168.791 hab.
30/08/2020              RJ92,8297 16.02717.264.943 hab.
30/08/2020              CE91,8082 8.3849.132.078 hab.
30/08/2020              AM87,8010 3.6394.144.597 hab.
30/08/2020              PE78,5700 7.5099.557.071 hab.
30/08/2020              SP65,2844 29.97845.919.049 hab.
30/08/2020              Brasil56,9658 119.712210.147.125 hab.
30/08/2020              MG24,1723 5.11721.168.791 hab.
29/08/2020              RJ92,7660 16.01617.264.943 hab.
29/08/2020              CE91,7863 8.3829.132.078 hab.
29/08/2020              AM87,6804 3.6344.144.597 hab.
29/08/2020              PE78,2875 7.4829.557.071 hab.
29/08/2020              SP64,6659 29.69445.919.049 hab.
29/08/2020              Brasil56,7031 119.160210.147.125 hab.
29/08/2020              MG24,1723 5.11721.168.791 hab.
28/08/2020              RJ91,8566 15.85917.264.943 hab.
28/08/2020              CE91,7644 8.3809.132.078 hab.
28/08/2020              AM87,5597 3.6294.144.597 hab.
28/08/2020              PE77,9422 7.4499.557.071 hab.
28/08/2020              SP64,6659 29.69445.919.049 hab.
28/08/2020              Brasil56,4728 118.676210.147.125 hab.
28/08/2020              MG24,1723 5.11721.168.791 hab.
27/08/2020              RJ91,8566 15.85917.264.943 hab.
27/08/2020              CE91,6987 8.3749.132.078 hab.
27/08/2020              AM87,2461 3.6164.144.597 hab.
27/08/2020              PE77,6074 7.4179.557.071 hab.
27/08/2020              SP64,0583 29.41545.919.049 hab.
27/08/2020              Brasil56,0631 117.815210.147.125 hab.
27/08/2020              MG23,6196 5.00021.168.791 hab.
26/08/2020              CE91,5673 8.3629.132.078 hab.
26/08/2020              RJ90,9357 15.70017.264.943 hab.
26/08/2020              AM86,8600 3.6004.144.597 hab.
26/08/2020              PE77,3981 7.3979.557.071 hab.
26/08/2020              SP63,5771 29.19445.919.049 hab.
26/08/2020              Brasil55,6419 116.930210.147.125 hab.
26/08/2020              MG23,1520 4.90121.168.791 hab.
25/08/2020              CE91,3921 8.3469.132.078 hab.
25/08/2020              RJ90,1248 15.56017.264.943 hab.
25/08/2020              AM86,5705 3.5884.144.597 hab.
25/08/2020              PE77,0424 7.3639.557.071 hab.
25/08/2020              SP62,9629 28.91245.919.049 hab.
25/08/2020              Brasil55,1389 115.873210.147.125 hab.
25/08/2020              MG22,6843 4.80221.168.791 hab.
24/08/2020              CE91,2716 8.3359.132.078 hab.
24/08/2020              RJ89,1517 15.39217.264.943 hab.
24/08/2020              AM86,1844 3.5724.144.597 hab.
24/08/2020              PE76,7703 7.3379.557.071 hab.
24/08/2020              SP62,0766 28.50545.919.049 hab.
24/08/2020              Brasil54,5841 114.707210.147.125 hab.
24/08/2020              MG22,4859 4.76021.168.791 hab.
23/08/2020              CE90,7679 8.2899.132.078 hab.
23/08/2020              RJ88,5725 15.29217.264.943 hab.
23/08/2020              AM85,9673 3.5634.144.597 hab.
23/08/2020              PE76,6762 7.3289.557.071 hab.
23/08/2020              SP61,9938 28.46745.919.049 hab.
23/08/2020              Brasil54,2063 113.913210.147.125 hab.
23/08/2020              MG21,8293 4.62121.168.791 hab.
22/08/2020              CE90,7569 8.2889.132.078 hab.
22/08/2020              RJ88,4277 15.26717.264.943 hab.
22/08/2020              AM85,8225 3.5574.144.597 hab.
22/08/2020              PE76,4041 7.3029.557.071 hab.
22/08/2020              SP61,8305 28.39245.919.049 hab.
22/08/2020              Brasil54,0221 113.526210.147.125 hab.
22/08/2020              MG21,8293 4.62121.168.791 hab.
21/08/2020              CE90,5379 8.2689.132.078 hab.
21/08/2020              RJ88,0512 15.20217.264.943 hab.
21/08/2020              AM85,7984 3.5564.144.597 hab.
21/08/2020              PE76,1007 7.2739.557.071 hab.
21/08/2020              SP61,3144 28.15545.919.049 hab.
21/08/2020              Brasil53,6738 112.794210.147.125 hab.
21/08/2020              MG21,8293 4.62121.168.791 hab.
20/08/2020              CE90,2861 8.2459.132.078 hab.
20/08/2020              RJ87,3098 15.07417.264.943 hab.
20/08/2020              AM85,6778 3.5514.144.597 hab.
20/08/2020              PE75,7658 7.2419.557.071 hab.
20/08/2020              SP60,7699 27.90545.919.049 hab.
20/08/2020              Brasil53,1803 111.757210.147.125 hab.
20/08/2020              MG21,2624 4.50121.168.791 hab.
19/08/2020              CE90,2423 8.2419.132.078 hab.
19/08/2020              RJ86,3773 14.91317.264.943 hab.
19/08/2020              AM85,3400 3.5374.144.597 hab.
19/08/2020              PE75,5252 7.2189.557.071 hab.
19/08/2020              SP60,0861 27.59145.919.049 hab.
19/08/2020              Brasil52,6079 110.554210.147.125 hab.
19/08/2020              MG20,7428 4.39121.168.791 hab.
18/08/2020              CE89,8152 8.2029.132.078 hab.
18/08/2020              RJ85,3058 14.72817.264.943 hab.
18/08/2020              AM85,0263 3.5244.144.597 hab.
18/08/2020              PE75,2322 7.1909.557.071 hab.
18/08/2020              SP59,4851 27.31545.919.049 hab.
18/08/2020              Brasil52,0635 109.410210.147.125 hab.
18/08/2020              MG20,1381 4.26321.168.791 hab.
17/08/2020              CE89,4867 8.1729.132.078 hab.
17/08/2020              AM84,5679 3.5054.144.597 hab.
17/08/2020              RJ84,3674 14.56617.264.943 hab.
17/08/2020              PE74,7927 7.1489.557.071 hab.
17/08/2020              SP58,5791 26.89945.919.049 hab.
17/08/2020              Brasil51,4563 108.134210.147.125 hab.
17/08/2020              MG19,7460 4.18021.168.791 hab.
16/08/2020              CE89,0596 8.1339.132.078 hab.
16/08/2020              RJ84,3443 14.56217.264.943 hab.
16/08/2020              AM84,0371 3.4834.144.597 hab.
16/08/2020              PE74,5939 7.1299.557.071 hab.
16/08/2020              SP58,4768 26.85245.919.049 hab.
16/08/2020              Brasil51,0114 107.199210.147.125 hab.
16/08/2020              MG18,4327 3.90221.168.791 hab.
15/08/2020              CE89,0158 8.1299.132.078 hab.
15/08/2020              RJ84,1358 14.52617.264.943 hab.
15/08/2020              AM83,5545 3.4634.144.597 hab.
15/08/2020              PE74,2591 7.0979.557.071 hab.
15/08/2020              SP58,3200 26.78045.919.049 hab.
15/08/2020              Brasil50,7815 106.716210.147.125 hab.
15/08/2020              MG18,4327 3.90221.168.791 hab.
14/08/2020              CE88,9939 8.1279.132.078 hab.
14/08/2020              RJ84,0257 14.50717.264.943 hab.
14/08/2020              AM83,3615 3.4554.144.597 hab.
14/08/2020              PE73,7882 7.0529.557.071 hab.
14/08/2020              SP57,9563 26.61345.919.049 hab.
14/08/2020              Brasil50,4998 106.124210.147.125 hab.
14/08/2020              MG18,4327 3.90221.168.791 hab.
13/08/2020              CE88,8406 8.1139.132.078 hab.
13/08/2020              RJ83,4755 14.41217.264.943 hab.
13/08/2020              AM82,8789 3.4354.144.597 hab.
13/08/2020              PE73,5057 7.0259.557.071 hab.
13/08/2020              SP57,3269 26.32445.919.049 hab.
13/08/2020              Brasil50,0382 105.154210.147.125 hab.
13/08/2020              MG17,9745 3.80521.168.791 hab.
12/08/2020              CE88,4355 8.0769.132.078 hab.
12/08/2020              RJ82,7978 14.29517.264.943 hab.
12/08/2020              AM82,4446 3.4174.144.597 hab.
12/08/2020              PE73,1395 6.9909.557.071 hab.
12/08/2020              SP56,3360 25.86945.919.049 hab.
12/08/2020              Brasil49,4515 103.921210.147.125 hab.
12/08/2020              MG17,6722 3.74121.168.791 hab.
11/08/2020              CE88,0741 8.0439.132.078 hab.
11/08/2020              RJ82,3170 14.21217.264.943 hab.
11/08/2020              AM82,1551 3.4054.144.597 hab.
11/08/2020              PE72,7210 6.9509.557.071 hab.
11/08/2020              SP55,6871 25.57145.919.049 hab.
11/08/2020              Brasil48,9143 102.792210.147.125 hab.
11/08/2020              MG16,8691 3.57121.168.791 hab.
10/08/2020              CE87,5375 7.9949.132.078 hab.
10/08/2020              RJ81,7147 14.10817.264.943 hab.
10/08/2020              AM81,6484 3.3844.144.597 hab.
10/08/2020              PE72,3338 6.9139.557.071 hab.
10/08/2020              SP54,7724 25.15145.919.049 hab.
10/08/2020              Brasil48,3565 101.620210.147.125 hab.
10/08/2020              MG16,7935 3.55521.168.791 hab.
09/08/2020              CE87,3733 7.9799.132.078 hab.
09/08/2020              RJ81,5525 14.08017.264.943 hab.
09/08/2020              AM81,0452 3.3594.144.597 hab.
09/08/2020              PE72,0409 6.8859.557.071 hab.
09/08/2020              SP54,6918 25.11445.919.049 hab.
09/08/2020              Brasil47,9031 100.667210.147.125 hab.
09/08/2020              MG15,7826 3.34121.168.791 hab.
08/08/2020              CE87,0995 7.9549.132.078 hab.
08/08/2020              RJ81,4946 14.07017.264.943 hab.
08/08/2020              AM80,9487 3.3554.144.597 hab.
08/08/2020              PE71,8211 6.8649.557.071 hab.
08/08/2020              SP54,4784 25.01645.919.049 hab.
08/08/2020              Brasil47,6899 100.219210.147.125 hab.
08/08/2020              MG15,7826 3.34121.168.791 hab.
07/08/2020              CE87,0119 7.9469.132.078 hab.
07/08/2020              RJ81,2513 14.02817.264.943 hab.
07/08/2020              AM80,7074 3.3454.144.597 hab.
07/08/2020              PE71,2875 6.8139.557.071 hab.
07/08/2020              SP53,8665 24.73545.919.049 hab.
07/08/2020              Brasil47,3016 99.403210.147.125 hab.
07/08/2020              MG15,7826 3.34121.168.791 hab.
06/08/2020              CE86,7381 7.9219.132.078 hab.
06/08/2020              RJ80,7474 13.94117.264.943 hab.
06/08/2020              AM80,4662 3.3354.144.597 hab.
06/08/2020              PE70,8899 6.7759.557.071 hab.
06/08/2020              SP53,2415 24.44845.919.049 hab.
06/08/2020              Brasil46,8148 98.380210.147.125 hab.
06/08/2020              MG15,4189 3.26421.168.791 hab.
05/08/2020              CE86,2125 7.8739.132.078 hab.
05/08/2020              RJ80,2493 13.85517.264.943 hab.
05/08/2020              AM80,0319 3.3174.144.597 hab.
05/08/2020              PE70,1574 6.7059.557.071 hab.
05/08/2020              SP52,5032 24.10945.919.049 hab.
05/08/2020              Brasil46,1057 96.890210.147.125 hab.
05/08/2020              MG13,5246 2.86321.168.791 hab.
04/08/2020              CE85,6431 7.8219.132.078 hab.
04/08/2020              AM79,5976 3.2994.144.597 hab.
04/08/2020              RJ79,4384 13.71517.264.943 hab.
04/08/2020              PE69,7284 6.6649.557.071 hab.
04/08/2020              SP51,6169 23.70245.919.049 hab.
04/08/2020              Brasil45,5171 95.653210.147.125 hab.
04/08/2020              MG13,5246 2.86321.168.791 hab.
03/08/2020              CE84,9861 7.7619.132.078 hab.
03/08/2020              AM79,3322 3.2884.144.597 hab.
03/08/2020              RJ78,7955 13.60417.264.943 hab.
03/08/2020              PE69,2262 6.6169.557.071 hab.
03/08/2020              SP50,8830 23.36545.919.049 hab.
03/08/2020              Brasil44,9546 94.471210.147.125 hab.
03/08/2020              MG13,5246 2.86321.168.791 hab.
02/08/2020              CE84,4276 7.7109.132.078 hab.
02/08/2020              AM79,2115 3.2834.144.597 hab.
02/08/2020              RJ78,6101 13.57217.264.943 hab.
02/08/2020              PE68,8600 6.5819.557.071 hab.
02/08/2020              SP50,7784 23.31745.919.049 hab.
02/08/2020              Brasil44,6116 93.750210.147.125 hab.
02/08/2020              MG12,9341 2.73821.168.791 hab.
01/08/2020              CE84,3619 7.7049.132.078 hab.
01/08/2020              AM79,0909 3.2784.144.597 hab.
01/08/2020              RJ78,5174 13.55617.264.943 hab.
01/08/2020              PE68,4728 6.5449.557.071 hab.
01/08/2020              SP50,6020 23.23645.919.049 hab.
01/08/2020              Brasil44,3746 93.252210.147.125 hab.
01/08/2020              MG12,9341 2.73821.168.791 hab.
31/07/2020              CE84,2305 7.6929.132.078 hab.
31/07/2020              AM78,8496 3.2684.144.597 hab.
31/07/2020              RJ78,0599 13.47717.264.943 hab.
31/07/2020              PE68,0543 6.5049.557.071 hab.
31/07/2020              SP50,0816 22.99745.919.049 hab.
31/07/2020              Brasil43,9339 92.326210.147.125 hab.
31/07/2020              MG12,9341 2.73821.168.791 hab.
30/07/2020              CE83,9239 7.6649.132.078 hab.
30/07/2020              AM78,4635 3.2524.144.597 hab.
30/07/2020              RJ77,3127 13.34817.264.943 hab.
30/07/2020              PE67,7299 6.4739.557.071 hab.
30/07/2020              SP49,4565 22.71045.919.049 hab.
30/07/2020              Brasil43,3653 91.131210.147.125 hab.
30/07/2020              MG12,5798 2.66321.168.791 hab.
29/07/2020              CE83,7487 7.6489.132.078 hab.
29/07/2020              AM78,3188 3.2464.144.597 hab.
29/07/2020              RJ76,4439 13.19817.264.943 hab.
29/07/2020              PE67,2904 6.4319.557.071 hab.
29/07/2020              SP48,7575 22.38945.919.049 hab.
29/07/2020              Brasil42,8038 89.951210.147.125 hab.
29/07/2020              MG12,1830 2.57921.168.791 hab.
28/07/2020              CE83,3983 7.6169.132.078 hab.
28/07/2020              AM78,0775 3.2364.144.597 hab.
28/07/2020              RJ75,4882 13.03317.264.943 hab.
28/07/2020              PE66,6417 6.3699.557.071 hab.
28/07/2020              SP48,0388 22.05945.919.049 hab.
28/07/2020              Brasil42,2275 88.740210.147.125 hab.
28/07/2020              MG11,9137 2.52221.168.791 hab.
27/07/2020              CE82,2266 7.5099.132.078 hab.
27/07/2020              AM77,7880 3.2244.144.597 hab.
27/07/2020              RJ74,5788 12.87617.264.943 hab.
27/07/2020              PE66,1709 6.3249.557.071 hab.
27/07/2020              SP47,2048 21.67645.919.049 hab.
27/07/2020              Brasil41,6322 87.489210.147.125 hab.
27/07/2020              MG11,4886 2.43221.168.791 hab.
26/07/2020              CE82,0623 7.4949.132.078 hab.
26/07/2020              AM77,6191 3.2174.144.597 hab.
26/07/2020              RJ74,3413 12.83517.264.943 hab.
26/07/2020              PE65,9197 6.3009.557.071 hab.
26/07/2020              SP47,0523 21.60645.919.049 hab.
26/07/2020              Brasil41,3210 86.835210.147.125 hab.
26/07/2020              MG11,3374 2.40021.168.791 hab.
25/07/2020              CE81,9090 7.4809.132.078 hab.
25/07/2020              AM77,4502 3.2104.144.597 hab.
25/07/2020              RJ74,1850 12.80817.264.943 hab.
25/07/2020              PE65,3756 6.2489.557.071 hab.
25/07/2020              SP46,8585 21.51745.919.049 hab.
25/07/2020              Brasil41,0169 86.196210.147.125 hab.
25/07/2020              MG11,2193 2.37521.168.791 hab.
24/07/2020              CE81,6462 7.4569.132.078 hab.
24/07/2020              AM77,1848 3.1994.144.597 hab.
24/07/2020              RJ73,2930 12.65417.264.943 hab.
24/07/2020              PE64,7687 6.1909.557.071 hab.
24/07/2020              SP46,1812 21.20645.919.049 hab.
24/07/2020              Brasil40,5106 85.132210.147.125 hab.
24/07/2020              MG10,7989 2.28621.168.791 hab.
23/07/2020              CE81,1534 7.4119.132.078 hab.
23/07/2020              AM77,0400 3.1934.144.597 hab.
23/07/2020              RJ72,6037 12.53517.264.943 hab.
23/07/2020              PE64,4967 6.1649.557.071 hab.
23/07/2020              SP45,5018 20.89445.919.049 hab.
23/07/2020              Brasil39,9876 84.033210.147.125 hab.
23/07/2020              MG10,4351 2.20921.168.791 hab.
22/07/2020              CE80,2555 7.3299.132.078 hab.
22/07/2020              AM76,7987 3.1834.144.597 hab.
22/07/2020              RJ72,0709 12.44317.264.943 hab.
22/07/2020              PE63,9003 6.1079.557.071 hab.
22/07/2020              SP44,7134 20.53245.919.049 hab.
22/07/2020              Brasil39,3643 82.723210.147.125 hab.
22/07/2020              MG10,0997 2.13821.168.791 hab.
21/07/2020              MG9,6509 2.04321.168.791 hab.
21/07/2020              CE79,9927 7.3059.132.078 hab.
21/07/2020              AM76,4609 3.1694.144.597 hab.
21/07/2020              RJ71,2020 12.29317.264.943 hab.
21/07/2020              PE63,2411 6.0449.557.071 hab.
21/07/2020              SP43,9273 20.17145.919.049 hab.
21/07/2020              Brasil38,7495 81.431210.147.125 hab.
20/07/2020              MG9,3533 1.98021.168.791 hab.
20/07/2020              CE79,4561 7.2569.132.078 hab.
20/07/2020              AM75,9060 3.1464.144.597 hab.
20/07/2020              RJ70,4375 12.16117.264.943 hab.
20/07/2020              PE62,7074 5.9939.557.071 hab.
20/07/2020              SP43,0932 19.78845.919.049 hab.
20/07/2020              Brasil38,1270 80.123210.147.125 hab.
19/07/2020              MG9,2494 1.95821.168.791 hab.
19/07/2020              CE78,6129 7.1799.132.078 hab.
19/07/2020              AM75,9784 3.1494.144.597 hab.
19/07/2020              RJ70,1653 12.11417.264.943 hab.
19/07/2020              PE62,1738 5.9429.557.071 hab.
19/07/2020              SP42,9712 19.73245.919.049 hab.
19/07/2020              Brasil37,7621 79.356210.147.125 hab.
18/07/2020              MG9,1644 1.94021.168.791 hab.
18/07/2020              CE78,4706 7.1669.132.078 hab.
18/07/2020              AM75,4958 3.1294.144.597 hab.
18/07/2020              RJ69,0358 11.91917.264.943 hab.
18/07/2020              PE61,5879 5.8869.557.071 hab.
18/07/2020              SP42,7861 19.64745.919.049 hab.
18/07/2020              Brasil37,4204 78.638210.147.125 hab.
17/07/2020              MG8,8809 1.88021.168.791 hab.
17/07/2020              CE78,4706 7.1669.132.078 hab.
17/07/2020              AM75,2304 3.1184.144.597 hab.
17/07/2020              RJ69,0358 11.91917.264.943 hab.
17/07/2020              PE60,9810 5.8289.557.071 hab.
17/07/2020              SP42,1981 19.37745.919.049 hab.
17/07/2020              Brasil37,0264 77.810210.147.125 hab.
16/07/2020              MG8,5550 1.81121.168.791 hab.
16/07/2020              CE78,1749 7.1399.132.078 hab.
16/07/2020              AM74,6514 3.0944.144.597 hab.
16/07/2020              RJ68,6304 11.84917.264.943 hab.
16/07/2020              PE60,6357 5.7959.557.071 hab.
16/07/2020              SP41,4599 19.03845.919.049 hab.
16/07/2020              Brasil36,4953 76.694210.147.125 hab.
15/07/2020              MG8,1771 1.73121.168.791 hab.
15/07/2020              CE77,5398 7.0819.132.078 hab.
15/07/2020              AM74,3136 3.0804.144.597 hab.
15/07/2020              RJ68,0975 11.75717.264.943 hab.
15/07/2020              PE59,9660 5.7319.557.071 hab.
15/07/2020              SP40,5931 18.64045.919.049 hab.
15/07/2020              Brasil35,8691 75.378210.147.125 hab.
14/07/2020              CE76,4010 6.9779.132.078 hab.
14/07/2020              AM73,9275 3.0644.144.597 hab.
14/07/2020              MG7,8748 1.66721.168.791 hab.
14/07/2020              RJ67,3271 11.62417.264.943 hab.
14/07/2020              PE59,3696 5.6749.557.071 hab.
14/07/2020              SP39,9050 18.32445.919.049 hab.
14/07/2020              Brasil35,2714 74.122210.147.125 hab.
13/07/2020              CE76,3791 6.9759.132.078 hab.
13/07/2020              AM73,5415 3.0484.144.597 hab.
13/07/2020              MG7,5299 1.59421.168.791 hab.
13/07/2020              RJ66,4583 11.47417.264.943 hab.
13/07/2020              PE58,7209 5.6129.557.071 hab.
13/07/2020              SP38,9968 17.90745.919.049 hab.
13/07/2020              Brasil34,6414 72.798210.147.125 hab.
12/07/2020              CE75,2183 6.8699.132.078 hab.
12/07/2020              AM73,3243 3.0394.144.597 hab.
12/07/2020              MG7,3457 1.55521.168.791 hab.
12/07/2020              RJ66,1166 11.41517.264.943 hab.
12/07/2020              PE58,1245 5.5559.557.071 hab.
12/07/2020              SP38,8684 17.84845.919.049 hab.
12/07/2020              Brasil34,2588 71.994210.147.125 hab.
11/07/2020              CE75,1964 6.8679.132.078 hab.
11/07/2020              AM72,9383 3.0234.144.597 hab.
11/07/2020              MG7,2228 1.52921.168.791 hab.
11/07/2020              RJ66,0645 11.40617.264.943 hab.
11/07/2020              PE57,7164 5.5169.557.071 hab.
11/07/2020              SP38,5504 17.70245.919.049 hab.
11/07/2020              Brasil33,9628 71.372210.147.125 hab.
10/07/2020              CE74,9227 6.8429.132.078 hab.
10/07/2020              AM72,5764 3.0084.144.597 hab.
10/07/2020              MG7,0055 1.48321.168.791 hab.
10/07/2020              RJ65,3347 11.28017.264.943 hab.
10/07/2020              PE56,9525 5.4439.557.071 hab.
10/07/2020              SP37,9842 17.44245.919.049 hab.
10/07/2020              Brasil33,5250 70.452210.147.125 hab.
09/07/2020              CE74,1780 6.7749.132.078 hab.
09/07/2020              AM72,0214 2.9854.144.597 hab.
09/07/2020              RJ64,3790 11.11517.264.943 hab.
09/07/2020              MG6,7268 1.42421.168.791 hab.
09/07/2020              PE56,1887 5.3709.557.071 hab.
09/07/2020              SP37,2786 17.11845.919.049 hab.
09/07/2020              Brasil32,9074 69.154210.147.125 hab.
08/07/2020              CE73,1268 6.6789.132.078 hab.
08/07/2020              AM71,5871 2.9674.144.597 hab.
08/07/2020              RJ63,5391 10.97017.264.943 hab.
08/07/2020              MG6,3017 1.33421.168.791 hab.
08/07/2020              PE55,2889 5.2849.557.071 hab.
08/07/2020              SP36,5599 16.78845.919.049 hab.
08/07/2020              Brasil32,3259 67.932210.147.125 hab.
07/07/2020              CE71,8675 6.5639.132.078 hab.
07/07/2020              AM71,2252 2.9524.144.597 hab.
07/07/2020              RJ63,0236 10.88117.264.943 hab.
07/07/2020              PE54,3576 5.1959.557.071 hab.
07/07/2020              MG5,9568 1.26121.168.791 hab.
07/07/2020              SP35,8783 16.47545.919.049 hab.
07/07/2020              Brasil31,7691 66.762210.147.125 hab.
06/07/2020              CE71,2214 6.5049.132.078 hab.
06/07/2020              AM70,8874 2.9384.144.597 hab.
06/07/2020              RJ61,9637 10.69817.264.943 hab.
06/07/2020              PE53,6147 5.1249.557.071 hab.
06/07/2020              MG5,7112 1.20921.168.791 hab.
06/07/2020              SP35,1357 16.13445.919.049 hab.
06/07/2020              Brasil31,1443 65.449210.147.125 hab.
05/07/2020              AM70,6703 2.9294.144.597 hab.
05/07/2020              CE70,5096 6.4399.132.078 hab.
05/07/2020              RJ61,7841 10.66717.264.943 hab.
05/07/2020              PE53,4054 5.1049.557.071 hab.
05/07/2020              MG5,5742 1.18021.168.791 hab.
05/07/2020              SP35,0137 16.07845.919.049 hab.
05/07/2020              Brasil30,8279 64.784210.147.125 hab.
04/07/2020              CE70,5315 6.4419.132.078 hab.
04/07/2020              AM70,4049 2.9184.144.597 hab.
04/07/2020              RJ61,5351 10.62417.264.943 hab.
04/07/2020              PE53,1334 5.0789.557.071 hab.
04/07/2020              MG5,4892 1.16221.168.791 hab.
04/07/2020              SP34,8352 15.99645.919.049 hab.
04/07/2020              Brasil30,5424 64.184210.147.125 hab.
03/07/2020              CE69,7869 6.3739.132.078 hab.
03/07/2020              AM69,6569 2.8874.144.597 hab.
03/07/2020              RJ60,8168 10.50017.264.943 hab.
03/07/2020              PE52,6416 5.0319.557.071 hab.
03/07/2020              MG5,1443 1.08921.168.791 hab.
03/07/2020              SP34,1775 15.69445.919.049 hab.
03/07/2020              Brasil30,0636 63.178210.147.125 hab.
02/07/2020              CE69,0642 6.3079.132.078 hab.
02/07/2020              AM69,0537 2.8624.144.597 hab.
02/07/2020              RJ59,8438 10.33217.264.943 hab.
02/07/2020              PE51,6371 4.9359.557.071 hab.
02/07/2020              MG4,9034 1.03821.168.791 hab.
02/07/2020              SP33,4305 15.35145.919.049 hab.
02/07/2020              Brasil29,4921 61.977210.147.125 hab.
01/07/2020              AM68,5953 2.8434.144.597 hab.
01/07/2020              CE67,9253 6.2039.132.078 hab.
01/07/2020              RJ59,0676 10.19817.264.943 hab.
01/07/2020              PE50,8837 4.8639.557.071 hab.
01/07/2020              MG4,6578 98621.168.791 hab.
01/07/2020              SP32,7315 15.03045.919.049 hab.
01/07/2020              Brasil28,8840 60.699210.147.125 hab.
30/06/2020              AM68,1127 2.8234.144.597 hab.
30/06/2020              CE67,3012 6.1469.132.078 hab.
30/06/2020              RJ58,3842 10.08017.264.943 hab.
30/06/2020              PE50,2141 4.7999.557.071 hab.
30/06/2020              MG4,4593 94421.168.791 hab.
30/06/2020              SP32,1500 14.76345.919.049 hab.
30/06/2020              Brasil28,3820 59.644210.147.125 hab.
29/06/2020              AM67,3648 2.7924.144.597 hab.
29/06/2020              CE66,5346 6.0769.132.078 hab.
29/06/2020              RJ57,0404 9.84817.264.943 hab.
29/06/2020              PE49,7223 4.7529.557.071 hab.
29/06/2020              MG4,3412 91921.168.791 hab.
29/06/2020              SP31,3551 14.39845.919.049 hab.
29/06/2020              Brasil27,7557 58.328210.147.125 hab.
28/06/2020              AM67,1717 2.7844.144.597 hab.
28/06/2020              CE65,6477 5.9959.132.078 hab.
28/06/2020              RJ56,8724 9.81917.264.943 hab.
28/06/2020              PE49,3979 4.7219.557.071 hab.
28/06/2020              MG4,1476 87821.168.791 hab.
28/06/2020              SP31,2245 14.33845.919.049 hab.
28/06/2020              Brasil27,4093 57.600210.147.125 hab.
27/06/2020              AM66,8822 2.7724.144.597 hab.
27/06/2020              CE65,5601 5.9879.132.078 hab.
27/06/2020              RJ56,6987 9.78917.264.943 hab.
27/06/2020              PE48,9585 4.6799.557.071 hab.
27/06/2020              MG4,0673 86121.168.791 hab.
27/06/2020              SP31,0611 14.26345.919.049 hab.
27/06/2020              Brasil27,1095 56.970210.147.125 hab.
26/06/2020              AM66,0860 2.7394.144.597 hab.
26/06/2020              CE65,2863 5.9629.132.078 hab.
26/06/2020              RJ55,5287 9.58717.264.943 hab.
26/06/2020              PE47,9435 4.5829.557.071 hab.
26/06/2020              SP30,4143 13.96645.919.049 hab.
26/06/2020              MG3,8405 81321.168.791 hab.
26/06/2020              Brasil26,6251 55.952210.147.125 hab.
25/06/2020              AM65,8930 2.7314.144.597 hab.
25/06/2020              CE64,5526 5.8959.132.078 hab.
25/06/2020              RJ54,7351 9.45017.264.943 hab.
25/06/2020              PE46,6774 4.4619.557.071 hab.
25/06/2020              MG3,7082 78521.168.791 hab.
25/06/2020              SP29,9635 13.75945.919.049 hab.
25/06/2020              Brasil26,1635 54.982210.147.125 hab.
24/06/2020              AM65,3863 2.7104.144.597 hab.
24/06/2020              CE63,6766 5.8159.132.078 hab.
24/06/2020              RJ53,8374 9.29517.264.943 hab.
24/06/2020              PE46,0182 4.3989.557.071 hab.
24/06/2020              MG3,5429 75021.168.791 hab.
24/06/2020              SP29,0772 13.35245.919.049 hab.
24/06/2020              Brasil25,6039 53.806210.147.125 hab.
23/06/2020              AM64,8072 2.6864.144.597 hab.
23/06/2020              CE62,7239 5.7289.132.078 hab.
23/06/2020              RJ53,0149 9.15317.264.943 hab.
23/06/2020              PE45,1184 4.3129.557.071 hab.
23/06/2020              MG3,3114 70121.168.791 hab.
23/06/2020              SP28,4587 13.06845.919.049 hab.
23/06/2020              Brasil25,0867 52.719210.147.125 hab.
22/06/2020              AM64,4453 2.6714.144.597 hab.
22/06/2020              CE61,5194 5.6189.132.078 hab.
22/06/2020              RJ51,7406 8.93317.264.943 hab.
22/06/2020              PE44,2081 4.2259.557.071 hab.
22/06/2020              MG3,1603 66921.168.791 hab.
22/06/2020              SP27,5136 12.63445.919.049 hab.
22/06/2020              Brasil24,4205 51.319210.147.125 hab.
21/06/2020              AM64,1075 2.6574.144.597 hab.
21/06/2020              CE60,4791 5.5239.132.078 hab.
21/06/2020              RJ51,4047 8.87517.264.943 hab.
21/06/2020              PE44,0302 4.2089.557.071 hab.
21/06/2020              MG3,0327 64221.168.791 hab.
21/06/2020              SP27,4134 12.58845.919.049 hab.
21/06/2020              Brasil24,0726 50.588210.147.125 hab.
20/06/2020              AM63,9386 2.6504.144.597 hab.
20/06/2020              CE60,4462 5.5209.132.078 hab.
20/06/2020              RJ51,1093 8.82417.264.943 hab.
20/06/2020              PE43,1512 4.1249.557.071 hab.
20/06/2020              SP27,2087 12.49445.919.049 hab.
20/06/2020              Brasil23,7861 49.986210.147.125 hab.
20/06/2020              MG2,9288 62021.168.791 hab.
19/06/2020              AM63,3113 2.6244.144.597 hab.
19/06/2020              CE60,1944 5.4979.132.078 hab.
19/06/2020              RJ49,7829 8.59517.264.943 hab.
19/06/2020              PE42,6699 4.0789.557.071 hab.
19/06/2020              SP26,6381 12.23245.919.049 hab.
19/06/2020              Brasil23,3160 48.998210.147.125 hab.
19/06/2020              MG2,7635 58521.168.791 hab.
18/06/2020              AM62,8529 2.6054.144.597 hab.
18/06/2020              CE59,0555 5.3939.132.078 hab.
18/06/2020              RJ48,7230 8.41217.264.943 hab.
18/06/2020              PE42,1991 4.0339.557.071 hab.
18/06/2020              SP25,7975 11.84645.919.049 hab.
18/06/2020              Brasil22,7626 47.835210.147.125 hab.
18/06/2020              MG2,6217 55521.168.791 hab.
17/06/2020              AM62,2255 2.5794.144.597 hab.
17/06/2020              CE58,1138 5.3079.132.078 hab.
17/06/2020              RJ47,1359 8.13817.264.943 hab.
17/06/2020              PE41,7073 3.9869.557.071 hab.
17/06/2020              SP25,0898 11.52145.919.049 hab.
17/06/2020              Brasil22,1763 46.603210.147.125 hab.
17/06/2020              MG2,4706 52321.168.791 hab.
16/06/2020              AM61,5258 2.5504.144.597 hab.
16/06/2020              CE56,8545 5.1929.132.078 hab.
16/06/2020              RJ46,1455 7.96717.264.943 hab.
16/06/2020              PE41,2050 3.9389.557.071 hab.
16/06/2020              SP24,2426 11.13245.919.049 hab.
16/06/2020              Brasil21,6148 45.423210.147.125 hab.
16/06/2020              MG2,3100 48921.168.791 hab.
15/06/2020              AM60,6090 2.5124.144.597 hab.
15/06/2020              CE54,7411 4.9999.132.078 hab.
15/06/2020              RJ44,7612 7.72817.264.943 hab.
15/06/2020              PE40,4517 3.8669.557.071 hab.
15/06/2020              SP23,4477 10.76745.919.049 hab.
15/06/2020              Brasil20,9619 44.051210.147.125 hab.
15/06/2020              MG2,2108 46821.168.791 hab.
14/06/2020              AM60,1264 2.4924.144.597 hab.
14/06/2020              CE53,4927 4.8859.132.078 hab.
14/06/2020              RJ44,4368 7.67217.264.943 hab.
14/06/2020              PE40,1273 3.8359.557.071 hab.
14/06/2020              SP23,2888 10.69445.919.049 hab.
14/06/2020              Brasil20,6198 43.332210.147.125 hab.
14/06/2020              MG2,1824 46221.168.791 hab.
13/06/2020              AM59,4750 2.4654.144.597 hab.
13/06/2020              CE52,6933 4.8129.132.078 hab.
13/06/2020              RJ43,9735 7.59217.264.943 hab.
13/06/2020              PE39,3844 3.7649.557.071 hab.
13/06/2020              SP23,0427 10.58145.919.049 hab.
13/06/2020              Brasil20,3081 42.677210.147.125 hab.
13/06/2020              MG2,0879 44221.168.791 hab.
12/06/2020              AM58,6064 2.4294.144.597 hab.
12/06/2020              CE52,6933 4.8129.132.078 hab.
12/06/2020              RJ42,9598 7.41717.264.943 hab.
12/06/2020              PE38,4427 3.6749.557.071 hab.
12/06/2020              SP22,5788 10.36845.919.049 hab.
12/06/2020              MG2,0454 43321.168.791 hab.
12/06/2020              Brasil19,9103 41.841210.147.125 hab.
11/06/2020              AM57,9067 2.4004.144.597 hab.
11/06/2020              CE51,5545 4.7089.132.078 hab.
11/06/2020              RJ42,6471 7.36317.264.943 hab.
11/06/2020              PE37,8044 3.6139.557.071 hab.
11/06/2020              SP22,0932 10.14545.919.049 hab.
11/06/2020              Brasil19,4825 40.942210.147.125 hab.
11/06/2020              MG1,9746 41821.168.791 hab.
10/06/2020              AM57,0139 2.3634.144.597 hab.
10/06/2020              CE49,4849 4.5199.132.078 hab.
10/06/2020              RJ41,3438 7.13817.264.943 hab.
10/06/2020              PE36,7371 3.5119.557.071 hab.
10/06/2020              SP21,4769 9.86245.919.049 hab.
10/06/2020              Brasil18,8981 39.714210.147.125 hab.
10/06/2020              MG1,8754 39721.168.791 hab.
09/06/2020              AM55,8558 2.3154.144.597 hab.
09/06/2020              CE47,7328 4.3599.132.078 hab.
09/06/2020              RJ40,1275 6.92817.264.943 hab.
09/06/2020              PE35,9419 3.4359.557.071 hab.
09/06/2020              SP20,7364 9.52245.919.049 hab.
09/06/2020              Brasil18,3185 38.496210.147.125 hab.
09/06/2020              MG1,8328 38821.168.791 hab.
08/06/2020              AM54,7942 2.2714.144.597 hab.
08/06/2020              CE45,9041 4.1929.132.078 hab.
08/06/2020              RJ39,2761 6.78117.264.943 hab.
08/06/2020              PE34,8851 3.3349.557.071 hab.
08/06/2020              SP20,0091 9.18845.919.049 hab.
08/06/2020              Brasil17,7580 37.318210.147.125 hab.
08/06/2020              MG1,7525 37121.168.791 hab.
07/06/2020              AM54,2875 2.2504.144.597 hab.
07/06/2020              CE43,6045 3.9829.132.078 hab.
07/06/2020              RJ38,8475 6.70717.264.943 hab.
07/06/2020              PE34,4143 3.2899.557.071 hab.
07/06/2020              SP19,9154 9.14545.919.049 hab.
07/06/2020              Brasil17,3483 36.457210.147.125 hab.
07/06/2020              MG1,7336 36721.168.791 hab.
06/06/2020              AM53,8532 2.2324.144.597 hab.
06/06/2020              CE43,4183 3.9659.132.078 hab.
06/06/2020              RJ38,4536 6.63917.264.943 hab.
06/06/2020              PE34,0690 3.2569.557.071 hab.
06/06/2020              SP19,7260 9.05845.919.049 hab.
06/06/2020              Brasil17,1227 35.983210.147.125 hab.
06/06/2020              MG1,6958 35921.168.791 hab.
05/06/2020              AM53,0570 2.1994.144.597 hab.
05/06/2020              CE42,7832 3.9079.132.078 hab.
05/06/2020              RJ37,4921 6.47317.264.943 hab.
05/06/2020              PE33,3993 3.1929.557.071 hab.
05/06/2020              SP19,2556 8.84245.919.049 hab.
05/06/2020              Brasil16,7416 35.182210.147.125 hab.
05/06/2020              MG1,5872 33621.168.791 hab.
04/06/2020              AM52,0677 2.1584.144.597 hab.
04/06/2020              CE41,7539 3.8139.132.078 hab.
04/06/2020              RJ36,6465 6.32717.264.943 hab.
04/06/2020              PE32,6564 3.1219.557.071 hab.
04/06/2020              SP18,6436 8.56145.919.049 hab.
04/06/2020              Brasil16,2153 34.076210.147.125 hab.
04/06/2020              MG1,4974 31721.168.791 hab.
03/06/2020              AM51,5852 2.1384.144.597 hab.
03/06/2020              CE39,4762 3.6059.132.078 hab.
03/06/2020              RJ34,8104 6.01017.264.943 hab.
03/06/2020              PE31,4008 3.0019.557.071 hab.
03/06/2020              SP18,0230 8.27645.919.049 hab.
03/06/2020              Brasil15,5191 32.613210.147.125 hab.
03/06/2020              MG1,4219 30121.168.791 hab.
02/06/2020              AM50,7166 2.1024.144.597 hab.
02/06/2020              CE38,3702 3.5049.132.078 hab.
02/06/2020              RJ32,9337 5.68617.264.943 hab.
02/06/2020              PE30,5951 2.9249.557.071 hab.
02/06/2020              SP17,4088 7.99445.919.049 hab.
02/06/2020              Brasil14,9528 31.423210.147.125 hab.
02/06/2020              MG1,3415 28421.168.791 hab.
01/06/2020              AM49,9686 2.0714.144.597 hab.
01/06/2020              CE34,9099 3.1889.132.078 hab.
01/06/2020              RJ31,6363 5.46217.264.943 hab.
01/06/2020              PE29,9882 2.8669.557.071 hab.
01/06/2020              SP16,6967 7.66745.919.049 hab.
01/06/2020              Brasil14,3028 30.057210.147.125 hab.
01/06/2020              MG1,2896 27321.168.791 hab.
31/05/2020              AM49,5102 2.0524.144.597 hab.
31/05/2020              CE32,9607 3.0109.132.078 hab.
31/05/2020              RJ30,9528 5.34417.264.943 hab.
31/05/2020              PE29,2767 2.7989.557.071 hab.
31/05/2020              SP16,5835 7.61545.919.049 hab.
31/05/2020              Brasil13,9516 29.319210.147.125 hab.
31/05/2020              MG1,2565 26621.168.791 hab.
30/05/2020              AM49,3896 2.0474.144.597 hab.
30/05/2020              CE32,3694 2.9569.132.078 hab.
30/05/2020              RJ30,5648 5.27717.264.943 hab.
30/05/2020              PE28,5757 2.7319.557.071 hab.
30/05/2020              SP16,4027 7.53245.919.049 hab.
30/05/2020              Brasil13,7275 28.848210.147.125 hab.
30/05/2020              MG1,2187 25821.168.791 hab.
29/05/2020              AM48,5210 2.0114.144.597 hab.
29/05/2020              CE31,3072 2.8599.132.078 hab.
29/05/2020              RJ29,4122 5.07817.264.943 hab.
29/05/2020              PE27,8327 2.6609.557.071 hab.
29/05/2020              SP15,8430 7.27545.919.049 hab.
29/05/2020              Brasil13,3040 27.958210.147.125 hab.
29/05/2020              MG1,1904 25221.168.791 hab.
28/05/2020              AM47,3869 1.9644.144.597 hab.
28/05/2020              CE29,9274 2.7339.132.078 hab.
28/05/2020              RJ28,1263 4.85617.264.943 hab.
28/05/2020              PE26,7550 2.5579.557.071 hab.
28/05/2020              SP15,2006 6.98045.919.049 hab.
28/05/2020              Brasil12,7648 26.825210.147.125 hab.
28/05/2020              MG1,1809 25021.168.791 hab.
27/05/2020              AM45,6256 1.8914.144.597 hab.
27/05/2020              CE29,2485 2.6719.132.078 hab.
27/05/2020              RJ26,6725 4.60517.264.943 hab.
27/05/2020              PE25,7401 2.4609.557.071 hab.
27/05/2020              SP14,6170 6.71245.919.049 hab.
27/05/2020              Brasil12,2066 25.652210.147.125 hab.
27/05/2020              MG1,1290 23921.168.791 hab.
26/05/2020              AM44,6846 1.8524.144.597 hab.
26/05/2020              CE28,5039 2.6039.132.078 hab.
26/05/2020              RJ25,2592 4.36117.264.943 hab.
26/05/2020              PE24,2752 2.3209.557.071 hab.
26/05/2020              SP13,9876 6.42345.919.049 hab.
26/05/2020              Brasil11,7056 24.599210.147.125 hab.
26/05/2020              MG1,1054 23421.168.791 hab.
25/05/2020              AM42,9716 1.7814.144.597 hab.
25/05/2020              CE27,2993 2.4939.132.078 hab.
25/05/2020              RJ23,7765 4.10517.264.943 hab.
25/05/2020              PE23,4381 2.2409.557.071 hab.
25/05/2020              SP13,5455 6.22045.919.049 hab.
25/05/2020              Brasil11,2078 23.553210.147.125 hab.
25/05/2020              MG1,0865 23021.168.791 hab.
24/05/2020              AM42,4166 1.7584.144.597 hab.
24/05/2020              CE25,4487 2.3249.132.078 hab.
24/05/2020              RJ23,1277 3.99317.264.943 hab.
24/05/2020              PE22,9463 2.1939.557.071 hab.
24/05/2020              SP13,4214 6.16345.919.049 hab.
24/05/2020              Brasil10,8614 22.825210.147.125 hab.
24/05/2020              MG1,0676 22621.168.791 hab.
23/05/2020              AM42,0788 1.7444.144.597 hab.
23/05/2020              CE25,2735 2.3089.132.078 hab.
23/05/2020              RJ22,6180 3.90517.264.943 hab.
23/05/2020              PE22,3604 2.1379.557.071 hab.
23/05/2020              SP13,1644 6.04545.919.049 hab.
23/05/2020              Brasil10,5473 22.165210.147.125 hab.
23/05/2020              MG1,0250 21721.168.791 hab.
22/05/2020              AM40,2692 1.6694.144.597 hab.
22/05/2020              CE24,6493 2.2519.132.078 hab.
22/05/2020              PE21,4500 2.0509.557.071 hab.
22/05/2020              RJ21,1816 3.65717.264.943 hab.
22/05/2020              SP12,5721 5.77345.919.049 hab.
22/05/2020              Brasil10,0486 21.117210.147.125 hab.
22/05/2020              MG0,9495 20121.168.791 hab.
21/05/2020              Brasil9,5552 20.080210.147.125 hab.
21/05/2020              AM39,0870 1.6204.144.597 hab.
21/05/2020              CE23,6638 2.1619.132.078 hab.
21/05/2020              PE20,0898 1.9209.557.071 hab.
21/05/2020              RJ19,7625 3.41217.264.943 hab.
21/05/2020              SP12,1039 5.55845.919.049 hab.
21/05/2020              MG0,9022 19121.168.791 hab.
20/05/2020              Brasil9,0546 19.028210.147.125 hab.
20/05/2020              AM37,6634 1.5614.144.597 hab.
20/05/2020              CE20,8057 1.9009.132.078 hab.
20/05/2020              PE19,1481 1.8309.557.071 hab.
20/05/2020              RJ18,7489 3.23717.264.943 hab.
20/05/2020              SP11,6792 5.36345.919.049 hab.
20/05/2020              MG0,8361 17721.168.791 hab.
19/05/2020              Brasil8,5111 17.886210.147.125 hab.
19/05/2020              AM35,9745 1.4914.144.597 hab.
19/05/2020              CE20,3239 1.8569.132.078 hab.
19/05/2020              PE18,1750 1.7379.557.071 hab.
19/05/2020              RJ17,8280 3.07817.264.943 hab.
19/05/2020              SP11,2088 5.14745.919.049 hab.
19/05/2020              MG0,7888 16721.168.791 hab.
18/05/2020              Brasil8,0419 16.900210.147.125 hab.
18/05/2020              AM34,5751 1.4334.144.597 hab.
18/05/2020              CE19,1413 1.7489.132.078 hab.
18/05/2020              PE17,1182 1.6369.557.071 hab.
18/05/2020              RJ16,5190 2.85217.264.943 hab.
18/05/2020              SP10,5032 4.82345.919.049 hab.
18/05/2020              MG0,7605 16121.168.791 hab.
17/05/2020              Brasil7,6998 16.181210.147.125 hab.
17/05/2020              AM34,0925 1.4134.144.597 hab.
17/05/2020              CE17,9696 1.6419.132.078 hab.
17/05/2020              PE15,8312 1.5139.557.071 hab.
17/05/2020              RJ15,7255 2.71517.264.943 hab.
17/05/2020              SP10,4139 4.78245.919.049 hab.
17/05/2020              MG0,7369 15621.168.791 hab.
16/05/2020              Brasil7,4604 15.678210.147.125 hab.
16/05/2020              AM33,1757 1.3754.144.597 hab.
16/05/2020              CE17,6739 1.6149.132.078 hab.
16/05/2020              PE15,2557 1.4589.557.071 hab.
16/05/2020              RJ15,1405 2.61417.264.943 hab.
16/05/2020              SP10,2092 4.68845.919.049 hab.
16/05/2020              MG0,7085 15021.168.791 hab.
15/05/2020              SP9,8020 4.50145.919.049 hab.
15/05/2020              Brasil7,1202 14.963210.147.125 hab.
15/05/2020              AM32,1140 1.3314.144.597 hab.
15/05/2020              CE17,1483 1.5669.132.078 hab.
15/05/2020              PE14,4186 1.3789.557.071 hab.
15/05/2020              RJ14,1211 2.43817.264.943 hab.
15/05/2020              MG0,6896 14621.168.791 hab.
14/05/2020              SP9,3969 4.31545.919.049 hab.
14/05/2020              Brasil6,6862 14.051210.147.125 hab.
14/05/2020              AM29,7978 1.2354.144.597 hab.
14/05/2020              CE15,4729 1.4139.132.078 hab.
14/05/2020              PE13,5501 1.2959.557.071 hab.
14/05/2020              RJ13,0148 2.24717.264.943 hab.
14/05/2020              MG0,6566 13921.168.791 hab.
13/05/2020              SP8,9679 4.11845.919.049 hab.
13/05/2020              Brasil6,3108 13.262210.147.125 hab.
13/05/2020              AM27,9882 1.1604.144.597 hab.
13/05/2020              CE15,2101 1.3899.132.078 hab.
13/05/2020              PE12,7758 1.2219.557.071 hab.
13/05/2020              RJ11,8737 2.05017.264.943 hab.
13/05/2020              MG0,6377 13521.168.791 hab.
12/05/2020              SP8,5999 3.94945.919.049 hab.
12/05/2020              Brasil5,9410 12.485210.147.125 hab.
12/05/2020              AM26,4923 1.0984.144.597 hab.
12/05/2020              CE14,0165 1.2809.132.078 hab.
12/05/2020              PE12,0748 1.1549.557.071 hab.
12/05/2020              RJ11,1671 1.92817.264.943 hab.
12/05/2020              MG0,5999 12721.168.791 hab.
11/05/2020              SP8,1513 3.74345.919.049 hab.
11/05/2020              Brasil5,5394 11.641210.147.125 hab.
11/05/2020              AM24,9722 1.0354.144.597 hab.
11/05/2020              CE13,0200 1.1899.132.078 hab.
11/05/2020              PE11,3423 1.0849.557.071 hab.
11/05/2020              RJ10,2519 1.77017.264.943 hab.
11/05/2020              MG0,5715 12121.168.791 hab.
10/05/2020              RJ9,9276 1.71417.264.943 hab.
10/05/2020              SP8,0772 3.70945.919.049 hab.
10/05/2020              Brasil5,3096 11.158210.147.125 hab.
10/05/2020              AM24,2243 1.0044.144.597 hab.
10/05/2020              CE12,1987 1.1149.132.078 hab.
10/05/2020              PE10,9238 1.0449.557.071 hab.
10/05/2020              MG0,5621 11921.168.791 hab.
09/05/2020              RJ9,5743 1.65317.264.943 hab.
09/05/2020              SP7,8573 3.60845.919.049 hab.
09/05/2020              Brasil5,0831 10.682210.147.125 hab.
09/05/2020              AM23,2109 9624.144.597 hab.
09/05/2020              CE11,6293 1.0629.132.078 hab.
09/05/2020              PE10,1390 9699.557.071 hab.
09/05/2020              MG0,5574 11821.168.791 hab.
08/05/2020              PE8,8102 8429.557.071 hab.
08/05/2020              RJ8,7055 1.50317.264.943 hab.
08/05/2020              SP7,4391 3.41645.919.049 hab.
08/05/2020              Brasil4,7238 9.927210.147.125 hab.
08/05/2020              AM21,0876 8744.144.597 hab.
08/05/2020              CE10,8847 9949.132.078 hab.
08/05/2020              MG0,5243 11121.168.791 hab.
07/05/2020              CE9,8553 9009.132.078 hab.
07/05/2020              PE8,8102 8429.557.071 hab.
07/05/2020              RJ8,0741 1.39417.264.943 hab.
07/05/2020              SP6,9818 3.20645.919.049 hab.
07/05/2020              Brasil4,4021 9.251210.147.125 hab.
07/05/2020              AM19,4470 8064.144.597 hab.
07/05/2020              MG0,5007 10621.168.791 hab.
06/05/2020              CE9,2749 8479.132.078 hab.
06/05/2020              PE7,1988 6889.557.071 hab.
06/05/2020              RJ6,9794 1.20517.264.943 hab.
06/05/2020              SP6,6312 3.04545.919.049 hab.
06/05/2020              Brasil4,0247 8.458210.147.125 hab.
06/05/2020              AM18,1199 7514.144.597 hab.
06/05/2020              MG0,4582 9721.168.791 hab.
05/05/2020              CE8,6836 7939.132.078 hab.
05/05/2020              PE7,1988 6889.557.071 hab.
05/05/2020              RJ6,5045 1.12317.264.943 hab.
05/05/2020              SP6,2087 2.85145.919.049 hab.
05/05/2020              Brasil3,7564 7.894210.147.125 hab.
05/05/2020              AM15,6589 6494.144.597 hab.
05/05/2020              MG0,4440 9421.168.791 hab.
04/05/2020              CE7,7747 7109.132.078 hab.
04/05/2020              PE7,1988 6889.557.071 hab.
04/05/2020              RJ6,1685 1.06517.264.943 hab.
04/05/2020              SP5,7797 2.65445.919.049 hab.
04/05/2020              Brasil3,5042 7.364210.147.125 hab.
04/05/2020              AM14,1147 5854.144.597 hab.
04/05/2020              MG0,4251 9021.168.791 hab.
03/05/2020              CE7,3915 6759.132.078 hab.
03/05/2020              PE6,7907 6499.557.071 hab.
03/05/2020              RJ5,9021 1.01917.264.943 hab.
03/05/2020              SP5,7209 2.62745.919.049 hab.
03/05/2020              Brasil3,3576 7.056210.147.125 hab.
03/05/2020              AM13,2220 5484.144.597 hab.
03/05/2020              MG0,4204 8921.168.791 hab.
02/05/2020              CE6,9644 6369.132.078 hab.
02/05/2020              PE6,5501 6269.557.071 hab.
02/05/2020              SP5,6316 2.58645.919.049 hab.
02/05/2020              RJ5,6241 97117.264.943 hab.
02/05/2020              Brasil3,2324 6.793210.147.125 hab.
02/05/2020              AM12,0880 5014.144.597 hab.
02/05/2020              MG0,4157 8821.168.791 hab.
01/05/2020              PE6,2885 6019.557.071 hab.
01/05/2020              CE5,8913 5389.132.078 hab.
01/05/2020              SP5,4683 2.51145.919.049 hab.
01/05/2020              RJ5,3345 92117.264.943 hab.
01/05/2020              Brasil3,0569 6.424210.147.125 hab.
01/05/2020              AM11,4848 4764.144.597 hab.
01/05/2020              MG0,4157 8821.168.791 hab.
30/04/2020              PE5,9013 5649.557.071 hab.
30/04/2020              CE5,3766 4919.132.078 hab.
30/04/2020              SP5,1721 2.37545.919.049 hab.
30/04/2020              RJ4,9464 85417.264.943 hab.
30/04/2020              Brasil2,8399 5.968210.147.125 hab.
30/04/2020              AM10,2543 4254.144.597 hab.
30/04/2020              MG0,3873 8221.168.791 hab.
29/04/2020              AM9,1685 3804.144.597 hab.
29/04/2020              PE5,6188 5379.557.071 hab.
29/04/2020              CE4,9167 4499.132.078 hab.
29/04/2020              SP4,8933 2.24745.919.049 hab.
29/04/2020              RJ4,5989 79417.264.943 hab.
29/04/2020              Brasil2,6276 5.522210.147.125 hab.
29/04/2020              MG0,3779 8021.168.791 hab.
28/04/2020              AM8,4688 3514.144.597 hab.
28/04/2020              PE5,3049 5079.557.071 hab.
28/04/2020              CE4,5553 4169.132.078 hab.
28/04/2020              SP4,4622 2.04945.919.049 hab.
28/04/2020              RJ4,2745 73817.264.943 hab.
28/04/2020              Brasil2,4173 5.080210.147.125 hab.
28/04/2020              MG0,3353 7121.168.791 hab.
27/04/2020              AM7,7208 3204.144.597 hab.
27/04/2020              PE4,6980 4499.557.071 hab.
27/04/2020              CE4,3363 3969.132.078 hab.
27/04/2020              SP3,9743 1.82545.919.049 hab.
27/04/2020              RJ3,9212 67717.264.943 hab.
27/04/2020              Brasil2,1865 4.595210.147.125 hab.
27/04/2020              MG0,2928 6221.168.791 hab.
26/04/2020              AM7,3348 3044.144.597 hab.
26/04/2020              PE4,3318 4149.557.071 hab.
26/04/2020              CE4,1064 3759.132.078 hab.
26/04/2020              RJ3,7358 64517.264.943 hab.
26/04/2020              SP3,7021 1.70045.919.049 hab.
26/04/2020              Brasil2,0414 4.290210.147.125 hab.
26/04/2020              MG0,2881 6121.168.791 hab.
25/04/2020              AM6,9246 2874.144.597 hab.
25/04/2020              PE3,9761 3809.557.071 hab.
25/04/2020              SP3,6303 1.66745.919.049 hab.
25/04/2020              RJ3,5621 61517.264.943 hab.
25/04/2020              CE3,5588 3259.132.078 hab.
25/04/2020              Brasil1,9334 4.063210.147.125 hab.
25/04/2020              MG0,2739 5821.168.791 hab.
24/04/2020              AM6,1525 2554.144.597 hab.
24/04/2020              PE3,6308 3479.557.071 hab.
24/04/2020              RJ3,3014 57017.264.943 hab.
24/04/2020              SP3,2927 1.51245.919.049 hab.
24/04/2020              CE3,1975 2929.132.078 hab.
24/04/2020              Brasil1,7640 3.707210.147.125 hab.
24/04/2020              MG0,2550 5421.168.791 hab.
23/04/2020              AM5,6459 2344.144.597 hab.
23/04/2020              PE3,2541 3119.557.071 hab.
23/04/2020              RJ3,0640 52917.264.943 hab.
23/04/2020              CE2,9566 2709.132.078 hab.
23/04/2020              SP2,9290 1.34545.919.049 hab.
23/04/2020              Brasil1,5888 3.339210.147.125 hab.
23/04/2020              MG0,2409 5121.168.791 hab.
22/04/2020              AM4,9703 2064.144.597 hab.
22/04/2020              PE2,9402 2819.557.071 hab.
22/04/2020              RJ2,8381 49017.264.943 hab.
22/04/2020              CE2,6061 2389.132.078 hab.
22/04/2020              SP2,4695 1.13445.919.049 hab.
22/04/2020              Brasil1,3952 2.932210.147.125 hab.
22/04/2020              MG0,2220 4721.168.791 hab.
21/04/2020              AM4,6566 1934.144.597 hab.
21/04/2020              PE2,7100 2599.557.071 hab.
21/04/2020              RJ2,6585 45917.264.943 hab.
21/04/2020              CE2,4200 2219.132.078 hab.
21/04/2020              SP2,3802 1.09345.919.049 hab.
21/04/2020              Brasil1,3147 2.763210.147.125 hab.
21/04/2020              MG0,2078 4421.168.791 hab.
20/04/2020              AM4,4636 1854.144.597 hab.
20/04/2020              RJ2,4442 42217.264.943 hab.
20/04/2020              PE2,4379 2339.557.071 hab.
20/04/2020              SP2,2583 1.03745.919.049 hab.
20/04/2020              CE2,2557 2069.132.078 hab.
20/04/2020              Brasil1,2329 2.591210.147.125 hab.
20/04/2020              MG0,1936 4121.168.791 hab.
19/04/2020              AM4,3671 1814.144.597 hab.
19/04/2020              RJ2,3284 40217.264.943 hab.
19/04/2020              PE2,2496 2159.557.071 hab.
19/04/2020              SP2,2104 1.01545.919.049 hab.
19/04/2020              CE2,0696 1899.132.078 hab.
19/04/2020              Brasil1,1815 2.483210.147.125 hab.
19/04/2020              MG0,1842 3921.168.791 hab.
18/04/2020              AM3,8845 1614.144.597 hab.
18/04/2020              RJ2,2415 38717.264.943 hab.
18/04/2020              SP2,1581 99145.919.049 hab.
18/04/2020              PE2,1345 2049.557.071 hab.
18/04/2020              CE1,9710 1809.132.078 hab.
18/04/2020              Brasil1,1268 2.368210.147.125 hab.
18/04/2020              MG0,1842 3921.168.791 hab.
17/04/2020              AM3,4985 1454.144.597 hab.
17/04/2020              SP2,0209 92845.919.049 hab.
17/04/2020              RJ1,9751 34117.264.943 hab.
17/04/2020              PE1,9357 1859.557.071 hab.
17/04/2020              CE1,6973 1559.132.078 hab.
17/04/2020              Brasil1,0311 2.167210.147.125 hab.
17/04/2020              MG0,1653 3521.168.791 hab.
16/04/2020              AM2,9918 1244.144.597 hab.
16/04/2020              SP1,8576 85345.919.049 hab.
16/04/2020              RJ1,7434 30117.264.943 hab.
16/04/2020              PE1,6636 1599.557.071 hab.
16/04/2020              CE1,3688 1259.132.078 hab.
16/04/2020              Brasil0,9264 1.947210.147.125 hab.
16/04/2020              MG0,1558 3321.168.791 hab.
15/04/2020              AM2,5575 1064.144.597 hab.
15/04/2020              SP1,6942 77845.919.049 hab.
15/04/2020              RJ1,5349 26517.264.943 hab.
15/04/2020              PE1,4858 1429.557.071 hab.
15/04/2020              CE1,3578 1249.132.078 hab.
15/04/2020              Brasil0,8360 1.757210.147.125 hab.
15/04/2020              MG0,1417 3021.168.791 hab.
14/04/2020              AM2,1715 904.144.597 hab.
14/04/2020              SP1,5135 69545.919.049 hab.
14/04/2020              RJ1,2974 22417.264.943 hab.
14/04/2020              CE1,2154 1119.132.078 hab.
14/04/2020              PE1,1928 1149.557.071 hab.
14/04/2020              Brasil0,7399 1.555210.147.125 hab.
14/04/2020              MG0,1275 2721.168.791 hab.
13/04/2020              AM1,7130 714.144.597 hab.
13/04/2020              SP1,3240 60845.919.049 hab.
13/04/2020              CE1,0950 1009.132.078 hab.
13/04/2020              PE1,0568 1019.557.071 hab.
13/04/2020              RJ1,0541 18217.264.943 hab.
13/04/2020              Brasil0,6409 1.347210.147.125 hab.
13/04/2020              MG0,1086 2321.168.791 hab.
12/04/2020              AM1,4959 624.144.597 hab.
12/04/2020              SP1,2805 58845.919.049 hab.
12/04/2020              RJ0,9846 17017.264.943 hab.
12/04/2020              PE0,8789 849.557.071 hab.
12/04/2020              CE0,8322 769.132.078 hab.
12/04/2020              Brasil0,5876 1.235210.147.125 hab.
12/04/2020              MG0,0944 2021.168.791 hab.
11/04/2020              AM1,2787 534.144.597 hab.
11/04/2020              SP1,2195 56045.919.049 hab.
11/04/2020              RJ0,8977 15517.264.943 hab.
11/04/2020              CE0,8103 749.132.078 hab.
11/04/2020              PE0,7429 719.557.071 hab.
11/04/2020              Brasil0,5420 1.139210.147.125 hab.
11/04/2020              MG0,0803 1721.168.791 hab.
10/04/2020              AM1,2063 504.144.597 hab.
10/04/2020              SP1,1759 54045.919.049 hab.
10/04/2020              RJ0,8514 14717.264.943 hab.
10/04/2020              CE0,7336 679.132.078 hab.
10/04/2020              PE0,6696 649.557.071 hab.
10/04/2020              Brasil0,5096 1.071210.147.125 hab.
10/04/2020              MG0,0803 1721.168.791 hab.
09/04/2020              SP1,0779 49545.919.049 hab.
09/04/2020              AM0,9651 404.144.597 hab.
09/04/2020              RJ0,7066 12217.264.943 hab.
09/04/2020              CE0,6241 579.132.078 hab.
09/04/2020              PE0,5754 559.557.071 hab.
09/04/2020              Brasil0,4549 956210.147.125 hab.
09/04/2020              MG0,0708 1521.168.791 hab.
08/04/2020              SP0,9320 42845.919.049 hab.
08/04/2020              AM0,7238 304.144.597 hab.
08/04/2020              CE0,6241 579.132.078 hab.
08/04/2020              RJ0,6139 10617.264.943 hab.
08/04/2020              PE0,4708 459.557.071 hab.
08/04/2020              Brasil0,3921 824210.147.125 hab.
08/04/2020              MG0,0661 1421.168.791 hab.
07/04/2020              SP0,8079 37145.919.049 hab.
07/04/2020              AM0,5549 234.144.597 hab.
07/04/2020              RJ0,5154 8917.264.943 hab.
07/04/2020              CE0,4380 409.132.078 hab.
07/04/2020              PE0,3452 339.557.071 hab.
07/04/2020              Brasil0,3283 690210.147.125 hab.
07/04/2020              MG0,0519 1121.168.791 hab.
06/04/2020              SP0,6620 30445.919.049 hab.
06/04/2020              AM0,4584 194.144.597 hab.
06/04/2020              RJ0,4112 7117.264.943 hab.
06/04/2020              CE0,3942 369.132.078 hab.
06/04/2020              PE0,3034 299.557.071 hab.
06/04/2020              Brasil0,2707 569210.147.125 hab.
06/04/2020              MG0,0425 921.168.791 hab.
05/04/2020              SP0,5988 27545.919.049 hab.
05/04/2020              CE0,3832 359.132.078 hab.
05/04/2020              RJ0,3706 6417.264.943 hab.
05/04/2020              AM0,3619 154.144.597 hab.
05/04/2020              Brasil0,2355 495210.147.125 hab.
05/04/2020              PE0,2092 209.557.071 hab.
05/04/2020              MG0,0283 621.168.791 hab.
04/04/2020              SP0,5662 26045.919.049 hab.
04/04/2020              RJ0,3359 5817.264.943 hab.
04/04/2020              AM0,2895 124.144.597 hab.
04/04/2020              CE0,2518 239.132.078 hab.
04/04/2020              Brasil0,2103 442210.147.125 hab.
04/04/2020              PE0,1360 139.557.071 hab.
04/04/2020              MG0,0283 621.168.791 hab.
03/04/2020              SP0,4769 21945.919.049 hab.
03/04/2020              RJ0,2722 4717.264.943 hab.
03/04/2020              CE0,2409 229.132.078 hab.
03/04/2020              Brasil0,1732 364210.147.125 hab.
03/04/2020              AM0,1688 74.144.597 hab.
03/04/2020              PE0,0941 99.557.071 hab.
03/04/2020              MG0,0283 621.168.791 hab.
02/04/2020              SP0,4094 18845.919.049 hab.
02/04/2020              RJ0,2374 4117.264.943 hab.
02/04/2020              Brasil0,1346 283210.147.125 hab.
02/04/2020              PE0,0837 89.557.071 hab.
02/04/2020              AM0,0723 34.144.597 hab.
02/04/2020              MG0,0188 421.168.791 hab.
01/04/2020              SP0,3571 16445.919.049 hab.
01/04/2020              RJ0,1621 2817.264.943 hab.
01/04/2020              Brasil0,1156 243210.147.125 hab.
01/04/2020              CE0,0985 99.132.078 hab.
01/04/2020              PE0,0732 79.557.071 hab.
01/04/2020              AM0,0723 34.144.597 hab.
01/04/2020              MG0,0141 321.168.791 hab.
31/03/2020              SP0,2939 13545.919.049 hab.
31/03/2020              RJ0,1332 2317.264.943 hab.
31/03/2020              Brasil0,0951 200210.147.125 hab.
31/03/2020              CE0,0766 79.132.078 hab.
31/03/2020              AM0,0723 34.144.597 hab.
31/03/2020              PE0,0523 59.557.071 hab.
31/03/2020              MG0,0094 221.168.791 hab.
30/03/2020              SP0,2439 11245.919.049 hab.
30/03/2020              RJ0,1042 1817.264.943 hab.
30/03/2020              Brasil0,0780 164210.147.125 hab.
30/03/2020              CE0,0547 59.132.078 hab.
30/03/2020              PE0,0523 59.557.071 hab.
30/03/2020              AM0,0482 24.144.597 hab.
30/03/2020              MG0,0047 121.168.791 hab.
29/03/2020              SP0,1459 6745.919.049 hab.
29/03/2020              RJ0,0984 1717.264.943 hab.
29/03/2020              CE0,0547 59.132.078 hab.
29/03/2020              Brasil0,0509 107210.147.125 hab.
29/03/2020              PE0,0418 49.557.071 hab.
29/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
28/03/2020              SP0,1459 6745.919.049 hab.
28/03/2020              RJ0,0752 1317.264.943 hab.
28/03/2020              Brasil0,0461 97210.147.125 hab.
28/03/2020              CE0,0438 49.132.078 hab.
28/03/2020              PE0,0418 49.557.071 hab.
28/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
27/03/2020              SP0,1459 6745.919.049 hab.
27/03/2020              RJ0,0579 1017.264.943 hab.
27/03/2020              Brasil0,0433 91210.147.125 hab.
27/03/2020              CE0,0328 39.132.078 hab.
27/03/2020              PE0,0313 39.557.071 hab.
27/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
26/03/2020              SP0,1241 5745.919.049 hab.
26/03/2020              RJ0,0521 917.264.943 hab.
26/03/2020              Brasil0,0356 75210.147.125 hab.
26/03/2020              CE0,0328 39.132.078 hab.
26/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
26/03/2020              PE0,0209 29.557.071 hab.
25/03/2020              SP0,1045 4845.919.049 hab.
25/03/2020              RJ0,0463 817.264.943 hab.
25/03/2020              Brasil0,0280 59210.147.125 hab.
25/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
25/03/2020              PE0,0104 19.557.071 hab.
24/03/2020              RJ0,0347 617.264.943 hab.
24/03/2020              AM0,0241 14.144.597 hab.
24/03/2020              SP0,0195 945.919.049 hab.
24/03/2020              Brasil0,0076 16210.147.125 hab.
23/03/2020              RJ0,0231 417.264.943 hab.
23/03/2020              SP0,0195 945.919.049 hab.
23/03/2020              Brasil0,0061 13210.147.125 hab.
22/03/2020              SP0,0195 945.919.049 hab.
22/03/2020              RJ0,0173 317.264.943 hab.
22/03/2020              Brasil0,0057 12210.147.125 hab.
21/03/2020              SP0,0195 945.919.049 hab.
21/03/2020              RJ0,0173 317.264.943 hab.
21/03/2020              Brasil0,0057 12210.147.125 hab.
20/03/2020              SP0,0195 945.919.049 hab.
20/03/2020              RJ0,0115 217.264.943 hab.
20/03/2020              Brasil0,0052 11210.147.125 hab.
19/03/2020              RJ0,0115 217.264.943 hab.
19/03/2020              SP0,0108 545.919.049 hab.
19/03/2020              Brasil0,0033 7210.147.125 hab.
18/03/2020              SP0,0065 345.919.049 hab.
18/03/2020              Brasil0,0014 3210.147.125 hab.
17/03/2020              SP0,0021 145.919.049 hab.
17/03/2020              Brasil0,0004 1210.147.125 hab.

fonte:
https://brasil.io/dataset/covid19/files/caso_full.csv.gz


Custos em Internações SUS
links
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (uf)
 Os Hospitais que mais faturaram com alta precoce de AVC no SIH/SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (hosp)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (mun)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (uf)
 As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf)
 Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp)
 Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS
 Relatório de indícios de desvios de marcapassos nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 Relatório de indícios de desvios de próteses mamárias nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 Relatório de indícios de desvios de próteses vasculares nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (hosp)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (mun)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (uf)
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por Capital, no mês
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por município, no mês
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por uf, no mês
 Histórico dos ranques de custo habitante-dia SIH/SUS (mun)
 Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (hosp.)
 Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (mun)
 Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (uf)
 Custo médio anual de internações SUS (hosp.)
 Custo médio anual de internações SUS (mun)
 Custo médio anual de internações SUS (uf)
 Custo médio de internações SUS (hosp.)
 Custo médio de internações SUS (mun)
 Custo médio de intern. SUS, por especialidade (hosp.)
 Custo médio de intern. SUS, por especialidade (mun)
 Custo médio de internações SUS, por especialidade (uf)
 Custo médio de internações SUS (uf)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (mun)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (uf)
 Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês
 Custo paciente dia SIH/SUS, por uf, no mês
 Custo paciente dia SIH/SUS (hosp.)
 Custo paciente dia SIH/SUS (mun)
 Custo paciente dia SIH/SUS (uf)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (hosp.)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (mun)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (uf)
 Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, porCapital, no mês
 Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, por uf, no mês
 Os Hospitais com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com maior faturamento anual no SIH/SUS em cada UF
 Os Hospitais com maior faturamento anual por intern. no SIH/SUS em cada UF
 Os Hospitais com maior faturamento mensal no SIH/SUS em cada UF
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (hosp.)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (mun)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (uf)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade(hosp.)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade (mun.)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade (uf)
 Hospitais c/ leitos SUS que não faturaram AIH no SIH/SUS (uf)
 % de aumento anual das internações SUS (hosp.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
 

     Custos das internações SUS é o quanto as AIH, apresentadas e faturadas pelos hospitais, junto ao SIH/SUS, geraram de valor. Na visão do gestor hospitalar, que é quem recebe o valor pago por cada AIH, na verdade o que há é faturamento hospitalar, mas, na visão de quem paga, gestores municipais, estaduais ou federal, é custo SUS com internações. Vale lembrar que uma internação hospitalar de um único paciente tem o custo de todas as AIH geradas para aquele paciente, pois, para cada mês, ou fração de mês, que a mesma internação perdura, é gerada uma nova AIH referente ao mesmo paciente, ou seja, com o mesmo número de AIH, que, então, é apresentada ao SIH/SUS para cobrança.

Mortalidade em Internações SUS
Links
 Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada Capital
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada UF
 COVID-19 : PROTOCOLO OPÇÃO MÉDICA,TRATAMENTO POR FASES
 COVID-19 Brasil: Qtd de casos e mortes (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd leitos de UTI adulto (CNES) p/ cada 10k hab (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI adulto SUS e não-SUS por cada 10 mil hab. (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI SUS adulto, por cada 100 infectados, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias por cada 100 leitos de UTI adulto (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada Capital.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana (mun)
 COVID-19 Brasil: Ranque dos municípios com maior qtd de mortes por 100K hab.
 COVID-19 Brasil: Ranques dos municípios com as maiores taxas de mortalidade
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por Capital
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por UF
 COVID-19: Qtd de mortes por semana em cada país.
 COVID-19 Ranque dos países com maior qtd de mortes por milhão de hab.
 COVID-19: Registros de mortes x casos (país)
 Qtd de infectados pelo COVID-19 por cada 10 Milhões de habitantes
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab.(país)
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 10.000 Km² (país)
 Ranques dos países com as maiores taxas de mortalidade pelo COVID-19
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 para mais de 100 casos registrados
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp)
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun)
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf)
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Clínica Cirúrgica no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Clínica Médica no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Cuidados prolongados (crônicos) no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Obstetrícia no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Pediatria no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Pneumologia sanitária no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Saúde mental no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf)
 Taxa de mortalidade anual em intern. SUS, por especialidade (uf)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf)
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun)
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (hosp)
Ocupação de Leitos em Internações SUS
Links
 % de aumento anual, relativo a 2009, das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp)
 Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995
 Incidência de tipo de Esquizofrenia, por faixa etária, em internações SUS
 Distribuição, por sexo, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (hosp)
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (mun)
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (uf)
 Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (hosp)
 Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (mun)
 Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (uf)
 Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (hosp)
 Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (mun)
 Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (uf)
 Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (hosp)
 Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (mun)
 Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (uf)
 Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por consumo de álcool
 Incidência de tipo de uso de Psicotrópicos, por faixa etária, em internações SUS
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp)
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (mun)
 Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (uf)
 Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (hosp)
 Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (mun)
 Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (uf)
 Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos
 Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp)
 Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (mun)
 Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (uf)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf)
 % de aumento anual dos custos das internações SUS (hosp.)
 % de aumento anual dos custos das internações SUS (mun)
 % de aumento anual dos custos das internações SUS (uf)
 Hospitais c/ leitos SUS que não faturaram AIH no SIH/SUS (uf)
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS(hosp)
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Capital
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Município
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por UF
 Internações de munícipes em outros municípios (mun)
 Internações SUS, de não-munícipes, finalizadas e pagas (hosp)
 Internações SUS, de não-munícipes, finalizadas e pagas (mun)
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (hosp)
 Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun)
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (mun)
 As menores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS (hosp)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (hosp)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS (mun)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (mun)
 Municípios de destino dos munícipes internados em outros municípios (mun)
 Municípios de destino dos munícipes, internados de Urg./Emerg., em outros municípios (mun)
 Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes
 % de aumento anual, relativo a 2009, do uso de UTI (hosp.)
 % de aumento anual, relativo a 2009, do uso de UTI (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, do uso de UTI (uf)
 % de aumento mensal do uso de UTI (uf)
 % aumento anual, relativo a 2009, das internações SUS, por especialidade(hosp)
 % de aumento anual das internações SUS (mun)
 % de aumento anual das internações SUS (uf)
 % de aumento mensal das internações SUS (hosp.)
 % de aumento mensal das internações SUS (hosp.)
 % de aumento mensal das internações SUS (mun)
 % de aumento mensal das internações SUS (mun)
 % de aumento mensal das internações SUS (uf)
 % de aumento mensal das internações SUS (uf)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (mun)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (mun)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação anual das internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação anual das internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediatria (hosp)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediatria (hosp)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (mun)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (mun)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (uf)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.)
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por uf
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por uf
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por mun.
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por mun.
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (hosp)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (hosp)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (uf)
 Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf)
 Painel Internações de munícipes em outros municípios (mun)
 Painel de ocupação de leitos CNES (hosp)
 Painel de ocupação de leitos CNES (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
Permanência hospitalar em Internações SUS
Links
 Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (mun)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (uf)
 Média de permanência em internações SUS, por especialidade (hosp.)
 Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun)
 Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (hosp)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (uf)
 Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp)
 Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf)
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.)
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun)
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf)
Não-Munícipes em Internações SUS
Links
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS(hosp)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS (mun)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS (uf)
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Capital
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Município
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por UF
 As menores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 Municípios de destino dos munícipes, internados de Urg./Emerg., em outros municípios (mun)
 Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
 

     O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) possui uma rede de hospitais conveniados, contratados ou próprios que está presente em todas as unidades da federação. Inúmeras são as internações de pacientes que não residem na mesma cidade onde se localiza o hospital em que precisou ser tratado. Esses pacientes são os não-munícipes. Aqui é possível avaliar o quanto cada UF, município ou hospital importa ou exporta de não-munícipes, e o quanto de distância esses não-munícipes percorreram.

Urgência/Emergência em Internações SUS
Links
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf)
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (hosp)
 Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun)
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (mun)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (hosp)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (mun)
 Municípios de destino dos munícipes, internados de Urg./Emerg., em outros municípios (mun)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
Natureza Jurídica Hospitalar em Internações SUS
Links
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun)
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Qtd média mensal de leitos CNES por natureza jurídica hospitalar (mun)
 Qtd média mensal de leitos CNES UTI por natureza jurídica hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos não-SUS, por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos UTI não-SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos UTI SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun)
 

     Cada hospital cadastrado no CNES declara obrigatoriamente sua Natureza Jurídica Hospitalar que, atualmente são 90 possíveis. Dentre essas noventa que existem, encontramos 36 naturezas jurídicas que faturam AIH junto ao SIH/SUS. As dez que mais internam pelo SUS, em ordem descendente de qtd de internações faturadas,  são: ASSOCIAÇÃO PRIVADA, ÓRGÃO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ÓRGÃO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, MUNICÍPIO, FUNDAÇÃO PRIVADA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, FUNDAÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, AUTARQUIA FEDERAL, FUNDO PUBLICO e FUNDAÇÃO MUNICIPAL.

Faixa Etária ANS em Internações SUS
Links
 % do custo com internações SUS por faixa etária (mun)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (uf)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf)
 % de aumento, relativo a 2009, da quantidade média mensal de internações SUS faturadas, por faixa etária (mun)
 % de aumento, relativo a 2009, da quantidade média mensal de internações SUS faturadas, por faixa etária (uf)
 % das internações SUS por faixa etária (mun)
 % das internações SUS por faixa etária (uf)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
 

     Para a geração dos gráficos e tabelas utilizamos dois tipos de faixas etárias : 1) Para análise das internações que tratam das enfermidades do tipo AVC, Diabetes, Transtornos mentais e outras: < 20 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 79 anos e > 79 anos. 2) Para possibilitar comparação entre internações SUS e internações reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): < 19 anos, 19 a 23 anos, 24 a 28 anos, 29 a 33 anos, 34 a 38 anos, 39 a 43 anos, 44 a 48 anos, 49 a 53 anos, 54 a 58 anos e > 58 anos. Pois a Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, determina, que o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18).

Painéis Internações SUS
Links
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.)
 Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Hosp.)
 Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel AVC, aum. anual da incidência em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.)
 Painel Internações de munícipes em outros municípios (mun)
 Painel de ocupação de leitos CNES (hosp)
 Painel Oferta de leitos CNES (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
COVID-19 em Internações SUS
Links
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada Capital
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada UF
 COVID-19 Brasil: Municípios sem casos confirmados, por UF
 COVID-19 Brasil: % de municípios da UF, sem casos confirmados.
 COVID-19 Brasil: % da população da UF que vive em municípios sem casos confirmados.
 COVID-19 : PROTOCOLO OPÇÃO MÉDICA,TRATAMENTO POR FASES
 COVID-19 Brasil: Qtd de casos e mortes (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd leitos de UTI adulto (CNES) p/ cada 10k hab (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI adulto SUS e não-SUS por cada 10 mil hab. (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI SUS adulto, por cada 100 infectados, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias por cada 100 leitos de UTI adulto (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada Capital.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana (mun)
 COVID-19 Brasil: Ranque dos municípios com maior qtd de mortes por 100K hab.
 COVID-19 Brasil: Ranques dos municípios com as maiores taxas de mortalidade
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por Capital
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por UF
 COVID-19: Qtd de mortes por semana em cada país.
 COVID-19 Ranque dos países com maior qtd de mortes por milhão de hab.
 COVID-19: Registros de mortes x casos (país)
 Qtd de infectados pelo COVID-19 por cada 10 Milhões de habitantes
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab.(país)
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 10.000 Km² (país)
 Ranques dos países com as maiores taxas de mortalidade pelo COVID-19
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 para mais de 100 casos registrados
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun)
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES-COVID19 (hosp)
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (hosp)